Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate december 2022

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Internationaal collectiedashboard

Het team achter het Datawarehouse van de KB heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw dashboard: het internationale collectiedashboard. Dit dashboard toont in één overzicht het aanbod van de internationale collectie van alle bibliotheken in Nederland. Het dashboard zal begin 2023 publiekelijk toegankelijk worden gemaakt, maar is nu alvast te bekijken op Biebtobieb. Lees meer >

Vragenlijsten Gegevenslevering Wsob

De dataverzameling rondom de Gegevenslevering Wsob 2022 gaat begin februari van start. Op basis van deze data wordt het dossier Bibliotheekstatistiek over 2022 samengesteld. Hierin verzamelt de KB jaarlijks de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken. De vragenlijsten zijn nu al te bekijken. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Meld je aan voor Haal meer uit data 2023

Op 12 december vond de laatste workshop van de netwerksamenwerking Haal meer uit data 2022 plaats. In 2023 gaan we hiermee door en blijven we de stap van theorie naar praktijk centraal stellen. We gaan wederom aan de slag met concrete uitdagingen, wisselen ervaringen uit en helpen elkaar verder om datageïnformeerd werken in de praktijk te brengen. Ook in 2023 kunnen bibliotheken en POI’s aansluiten. Lees meer >

Gegevens controleren in G!DS

De dataverzameling rondom de Gegevenslevering Wsob 2022 gaat begin februari van start. Op basis van deze data wordt het dossier Bibliotheekstatistiek over 2022 samengesteld. Hierin verzamelt de KB jaarlijks de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken. De Wsob kent aparte data-inzamelingen voor openbare bibliotheken, POI’s en de online Bibliotheek. Daartoe wordt bibliotheken gevraagd vóór 31 december 2022 een aantal gegevens in G!DS te controleren en te actualiseren. Door dit te doen, ontstaat een compleet en betrouwbaar beeld van de stand van zaken van bibliotheeklocaties in 2022. Lees meer >

Tussenoplossing Impactmonitor van start

Met de Impactmonitor kunnen bibliotheken de vorderingen van cursusdeelnemers meten. De Impactmonitor stopt in de huidige vorm op 31 december, omdat het contract met de huidige leverancier afloopt. Omdat de nieuwe monitor nog niet gereed is, werken we voorlopig met een tussenoplossing. We streven ernaar om midden 2023 een nieuwe Impactmonitor te kunnen opleveren. Lees meer over de tussenoplossing >

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken.

Inschrijving financieringsregelingen digitaal burgerschap geopend

Bibliotheken kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor financiering op het gebied van digitaal burgerschap. Het gaat in deze eerste inschrijvingsperiode om de startregeling en de programmeringsregeling. Met deze regelingen kunnen bibliotheken aan de slag om digitaal burgerschap vorm te geven binnen de eigen organisatie, samen met partners. Lees meer >

Programmateamleden digitaal burgerschap gezocht

De activiteiten van het programma digitaal burgerschap worden gecoördineerd vanuit een landelijk programmateam met vertegenwoordigers van verschillende bibliotheken en provinciale ondersteuningsorganisaties, onder aansturing van de KB. Voor dit programmateam zijn we op zoek naar een of meerdere programmateamleden die zich samen circa 24 uur per week willen inzetten voor het programma digitaal burgerschap. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Leesontwikkeling leerlingen onder druk

De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden, in het speciaal basisonderwijs (sbo) nog iets sterker dan in het basisonderwijs (bo). Dat blijkt uit de nationale peiling Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021. Om de dalende trend te keren zijn er zowel veranderingen nodig in het leesonderwijs op scholen, als in het leesgedrag van de leerlingen thuis. Hierin is ook een rol voor de bibliotheek weggelegd. Lees meer >

Het belang van voorlezen en zelf lezen voor kinderen en adolescenten

In 2011 werd onderzoek uitgevoerd dat liet zien dat het lezen van boeken bij kinderen en adolescenten samenhangt met het leesbegrip, de woordenschat en de basisvaardigheden van lezen. Sindsdien zijn er nieuwe onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd. De meta-analyse uit 2022 geeft een update op basis van 44 studies onder in totaal 6.338 kinderen en adolescenten. Lees meer >

Boekman #133: Onderzoek en data

Er worden veel gegevens verzameld over en onderzoeken gedaan naar de culturele en creatieve sector. Maar wat zeggen die data en onderzoeken? Rogier Brom laat in het openingsartikel zien dat indicatoren als publieksbereik of eigen inkomsten kunnen zorgen voor een eenzijdig perspectief op kwantitatief resultaat zonder oog voor de gevolgen ervan voor het beleid van een instelling. Hij benadrukt de noodzaak van langlopende monitoring om trends en ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren beter in kaart te kunnen brengen. Lees meer >

KVB Boekwerk: Het boek als cadeau

Met de kerstdagen voor de deur schiet de verkoop van boeken ieder jaar weer omhoog. Het boek als cadeau blijft dus populair, maar niet iedere cadeaugever vindt het even gemakkelijk om een boek uit te kiezen om cadeau te geven. Daarom is in de meest recente meting van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek onderzocht op welke manieren het cadeau geven van boeken kan worden gestimuleerd. Hierin komen ook het e-books en luisterboeken als cadeau aan bod. Lees meer >