Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate februari 2022

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Bibliotheekmonitor: bibliotheken en voorschoolse educatie

Bibliotheken blijven in hun aanbod voor baby’s, dreumessen en peuters inzetten op taalarme gezinnen. Ondanks de coronamaatregelen werden programma’s als BoekStartcoach en de VoorleesExpress werden in het schooljaar 2020-2021 opnieuw meer ingezet dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit onderzoek naar de samenwerking tussen voor- en vroegschoolse educatie en de bibliotheek, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Lees meer >

Dashboard Bibliotheekleden

Wie is er lid van de bibliotheek? En wie niet? Het nieuwe Dashboard Bibliotheekleden geeft antwoord op deze en andere vragen over het (potentiële) ledenbestand van de bibliotheken in Nederland, per provincie en per gemeente. Lees meer >

Geïnformeerd burgerschap voor iedereen

Of het gaat om het beoordelen van nieuws en informatie of communicatie met de overheid: digitale geletterdheid is essentieel om te participeren in de samenleving. Exclusie dreigt voor mensen met een lagere sociaaleconomische achtergrond. In een meerjarig onderzoeksprogramma doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de individuele, sociale en technologische factoren die de ontwikkeling van digitale geletterdheid stimuleren en verhinderen. Hoe vergaat het de onderzoekers in dit project achter de schermen? We spraken met promovendi Denise Mensonides en Alex Smit over hun doelen, de voortgang en de voorlopige resultaten. Lees de interviews >

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken.

SIDN-fonds financiert ontwikkeling routekaart tegen desinformatie

Desinformatie is een groot en groeiend probleem. Er zijn al veel instrumenten ontwikkeld om de weerbaarheid tegen desinformatie te vergroten, maar die worden nog niet optimaal ingezet. In het project RETINA slaan de KB, Probiblio, Rijnbrink en Beeld en Geluid de handen ineen om een routekaart te ontwikkelen waarin het aanbod overzichtelijk in kaart wordt gebracht. Voor dit project zoeken we tien bibliotheken die willen meewerken aan deze ontwikkeling. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Nationale Bibliotheekcongres

Tijdens de editie van het Nationale Bibliotheekcongres die in januari 2021 plaatsvond, stond het thema digitaal burgerschap centraal. Tijdens de nieuwe editie in 2022 gaan we met die kennis aan de slag in de vorm van een werkconferentie. Je kunt aan de slag op 22, 23 en 24 maart 2022 op drie locaties, verspreid over het land, om samen aan het werk te gaan. Lees meer en meld je aan >

Oproep: denk mee over vervanging G!DS

G!DS, als onderliggende database voor de sociaal-educatieve kaart, wordt op termijn vervangen. Bij de aanbesteding zijn behoeften, wensen en suggesties van betrokkenen in bibliotheken heel belangrijk. Daarom nodigen we graag onder meer redacteuren G!DS, accountmanagers, coördinatoren en directeuren uit om mee te denken over de vereisten waaraan het nieuwe systeem moet voldoen. Lees meer >

Start Gegevenslevering Wsob via Bibliotheekmonitor

Deze maand is het meest omvangrijke onderzoek naar openbare bibliotheken gestart via de Bibliotheekmonitor: de Gegevenslevering Wsob. Met de resultaten wordt de staat van het bibliotheekstelsel in kaart gebracht. Later dit jaar starten ook de onderzoeken naar de bibliotheek en basisvaardigheden en de samenwerking met de Belastingdienst, het primair en het voortgezet onderwijs en voorschoolse educatie. Lees meer >

IDO-registratieformulier verbeterd dankzij feedback bibliotheken

Eind 2021 werd tijdens de Update Digitale Inclusie het gebruik van de Outputregistratietool geëvalueerd. In deze tool registreren bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) het aantal bezoekers, het type vragen dat bij het IDO gesteld wordt en de wijze waarop de bezoekers worden geholpen. Met de suggesties en wensen die bibliotheken destijds hebben aangedragen, is het IDO-registratieformulier nu verbeterd. Zo sluit het formulier beter aan op de digitale IDO-dienstverlening en de ondersteuning rondom het coronatoegangsbewijs, en kan het aantal bezoekers per type gestelde vraag worden gemonitord. Bibliotheken die een IDO openen, kunnen zich nu aanmelden via het inschrijfformulier. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

De waarde van de openbare bibliotheek

Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg (WDO) is onderzoek gedaan voor alle Nederlandse openbare bibliotheken om hen te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun culturele, maatschappelijke en educatieve waarde voor subsidieverstrekkers en gebruikers. Met dit onderzoek willen de initiatiefnemers een praktische handreiking bieden die  gehanteerd kunnen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en de daaropvolgende coalitievorming. Lees meer >

Stichting Digisterker: Effecten van Doe je digiding!

Hoe ervaren leerlingen en docenten het lesprogramma Doe je digiding!? En wat voor kennis en inzichten heeft het ze gebracht? Om hier achter te komen heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Stichting Digisterker onderzoek gedaan naar de effecten van Doe je digiding! Lees meer >

SMB-onderzoek naar diversiteit en inclusie

De diversiteit van de Nederlandse bevolking wordt momenteel niet voldoende weergegeven in het Nederlandse boekenaanbod. Boeken tonen onvoldoende verschillen in gender, seksuele oriëntaties en culturele en etnische achtergronden. Dat blijkt uit de 57e meting van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek, die deze keer aandacht besteedt aan diversiteit in het boekenvak. Lees meer >

Boekmanstichting: Jaarrapportage Cultuurmonitor 2021

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse culturele sector? Wat zijn gevolgen van de voortdurende coronacrisis? Welke veranderingen zijn zichtbaar op de culturele arbeidsmarkt? Hoe staat de sector ervoor op het gebied van belangrijke thema’s als participatie, diversiteit en duurzaamheid? De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor biedt aan de hand van deze en andere vragen een breed en actueel inzicht in het culturele leven in Nederland. Lees meer >