Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate januari 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Designdag Cockpit: verslag en vervolg

Eind november organiseerde het Fieldlab Kennis & Kwaliteit een tweede Designdag over de inhoud van de Cockpit. Bibliotheken, POI’s en stakeholders gingen samen aan de slag om antwoord te geven op de vraag: met welke data kunnen we het verhaal over onze landelijke, provinciale en lokale bijdragen aan de drie maatschappelijke opgaven het beste vertellen en onderbouwen? De resultaten van de Designdagen zijn nu terug te vinden op Bnetwerk en vormen belangrijke input voor het ontwerp van de Cockpit dat in 2023 gemaakt wordt. Uit de tweede Designdag kwam een duidelijke behoefte aan gelijksoortig impactmanagement voor de 3 maatschappelijke opgaven voort, met uitgewerkte verandertheorieën (TOC’s) en meetplannen als input voor Cockpit. In samenwerking met de Impact community wordt nu geïnventariseerd voor welke opgaven en onderliggende programma’s er al TOC’s en meetplannen gemaakt zijn en waar nog aanvulling nodig is.  Lees meer >

Bibliotheekleden leenden meer luisterboeken in 2022

Op 26 januari publiceerde Stichting CPNB de Top 100 van de meest geleende en meest verkochte boeken in 2022.Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens was in 2022 het bestverkochte en meest uitgeleende boek van Nederland. Van de ruim 5,3 miljoen e-books die in 2022 via de online Bibliotheek werden uitgeleend, werd deze titel het meest uitgeleend. Ook als luisterboek werd deze titel veel geleend; in de luisterboeken top 10 stond deze op plek 7. In totaal werden in 2022 bijna 2,1 miljoen luisterboeken geleend via de online Bibliotheek, in 2021 waren dat er 1,9 miljoen. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Gegevenslevering Wsob 2022 begin februari van start 

Begin februari start het meest omvangrijke onderzoek naar openbare bibliotheken via de Bibliotheekmonitor: de Gegevenslevering Wsob. Met de resultaten wordt de staat van het bibliotheekstelsel in kaart gebracht. Het onderzoek bestaat uit vier vragenlijsten: bezit, kernfuncties, personeel en financieel. Bekijk hier alvast de vragenlijsten in PDF. Contactpersonen voor de desbetreffende digitale Wsob-vragenlijst worden begin februari per e-mail uitgenodigd. Lees meer >

Doe mee met de tussenoplossing van de Impactmonitor

Sinds 1 januari 2023 werken we met een tijdelijke tussenoplossing van de Impactmonitor. De overeenkomst met de leverancier van de Impactmonitor liep 31 december 2022 af. We streven ernaar om midden 2023 een nieuwe Impactmonitor op te leveren. Bibliotheken zijn al gestart met het meten van impact via de tussenoplossing die de KB aanbiedt. Alle bibliotheken kunnen gratis gebruik maken van deze tussenoplossing. Lees meer>

Meld je aan voor Haal meer uit data 

In februari 2023 vindt de eerste workshop van de netwerksamenwerking Haal meer uit data in 2023 plaats. We gaan verder waar we in 2022 gebleven zijn en blijven de stap van theorie naar praktijk centraal stellen. We gaan wederom aan de slag met concrete uitdagingen, wisselen ervaringen uit en helpen elkaar verder om datageïnformeerd werken in de praktijk te brengen. Er is nog plek voor nieuwe deelnemers! Lees meer >

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken

MAKERLAB publicatie

De afgelopen twee jaar hebben de KB, Hogeschool Rotterdam en de Technische Universiteit Delft onderzoek gedaan naar de programmering en inrichting van makerplaatsen in bibliotheken. Met acht pilotbibliotheken is er geëxperimenteerd, geleerd en gemaakt. De inzichten zijn nu gebundeld in het Handboek MAKERLAB, een praktische publicatie voor beleidsmakers en medewerkers. Op maandag 23 januari werd het eerste exemplaar van dit handboek door Lily Knibbeler (KB) uitgereikt aan de pilotbibliotheken die deelnamen aan dit project. Alle openbare bibliotheken krijgen het MAKERLAB handboek gratis toegestuurd. Daarnaast is het handboek ook voor iedereen digitaal beschikbaar via bibliotheeknetwerk.nl. Lees meer>

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Nieuwe data toegevoegd aan Dashboard Cultuurmonitor 

Deze maand voegde de Boekmanstichting nieuwe data toe aan het Dashboard van de Cultuurmonitor. Zo zijn er nieuwe cijfers van het CBS toegevoegd over de cultuurlasten van provincies en gemeentes, professionele podiumkunsten en musea in 2020 en 2021. Daarnaast zijn er eind van de maand nieuwe cijfers over de boekenmarkt en het bioscoopbezoek in 2022 in het dashboard opgenomen. Lees meer >

Hoe bereik je jongeren en betrek je hen bij de bibliotheek?

Probiblio organiseerde in samenwerking met onderzoeksbureau Young Inspiration en Bibliotheek IJmond Noord en Bibliotheek Rijn en Venen focusgroepen en interviews over lezen en de bibliotheek met 18 jongeren. Bibliotheken krijgen door de frisse blik van deze jongeren beter inzicht in de doelgroep en concrete tips over wat ze belangrijk vinden, zodat ze jongeren beter kunnen bereiken. Lees meer >

Wat werkt in het betrekken van laagopgeleide ouders bij de geletterdheid van hun kinderen?

Ouderbetrokkenheid is cruciaal voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, maar niet alle ouders zijn zich hier van bewust, bijvoorbeeld omdat ze zelf minder taalvaardig zijn of het Nederlandse onderwijssysteem minder goed kennen. Daarom wordt o.a. in bibliotheken en kindcentra ingezet op gezinsgerichte programma’s die de taalontwikkeling van jonge kinderen bevorderen en ouders in hun rol ondersteunen, zoals Boekenpret en de VoorleesExpress. Het Kohnstamm Instituut inventariseerde welke methoden werken voor laagopgeleide ouders om hun betrokkenheid te bevorderen, vaardigheden te vergroten en daardoor hun kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling. Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit van Nederlandse ouder-kindprogramma’s in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlandse Jeugdinstituut met een duidelijk thuiscomponent. Daarnaast is er gesproken met professionals uit de pedagogiek en gezinsondersteuning. Hiermee is het onderzoek een mooie aanvulling op het evaluatieonderzoek van projecten die bibliotheken hebben opgezet in het kader van de Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardigde ouders, dat deze zomer door het ITTA is opgeleverd. Lees meer >