Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate juni 2022

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Lees alles over de Cockpit

Hoe meer cijfers over bibliotheken op één plek te vinden zijn, hoe beter. Daarom wordt momenteel de Cockpit (werktitel) ontwikkeld: één plek waar zoveel mogelijk data en kennis van en over bibliotheken worden verzameld. Vanaf nu vind je uitgebreide informatie over dit project op Bnetwerk. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Onderwijsonderzoeken van start via Bibliotheekmonitor

In juli gaan drie nieuwe onderzoeken van start via de Bibliotheekmonitor. De onderzoeken gaan over de samenwerking tussen bibliotheken en voorschoolse educatie en primair en voortgezet onderwijs. Contactpersonen van de bibliotheken ontvangen in juli een uitnodiging per e-mail om mee te doen aan het onderzoek.

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Diversiteit en collectievorming bij de Bibliotheek op school

Diversiteit en positieve representatie op het gebied van etniciteit, gender en seksuele oriëntatie in kinderboeken kunnen bijdragen aan het verminderen en tegengaan van vooroordelen bij kinderen. Schoolbibliotheken zijn een belangrijke bron voor leesboeken voor kinderen in het basisonderwijs. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit onderzoek van Stichting Lezen en Universiteit Leiden naar diversiteit in schoolbibliotheken. Lees meer >

Positie leescoördinatoren basisonderwijs onder druk

Minder dan de helft van de ruim 6.000 basisscholen in Nederland heeft een leescoördinator. Zij hebben gemiddeld minder uren per week tot hun beschikking dan op het rooster staat. Daardoor komen ze tijd tekort om hun taak goed uit te voeren. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen onder schoolleiders en leescoördinatoren. Lees meer >

Veranderd leesgedrag door coronacrisis

De coronalockdowns – die uithuizige culturele vrijetijdsactiviteiten bijna onmogelijk maakten – hebben ervoor gezorgd dat er niet alleen meer boeken zijn verkocht, maar dat er ook vaker boeken zijn gelezen. Dat lijkt uit onderzoek naar leesgedrag tijdens de coronaperiode van KVB Boekwerk. Lees meer >

Digitale vaardigheden van Nederlanders

Nederlanders blijken slecht te weten wat kunstmatige intelligentie eigenlijk is en hebben niet veel kennis over de milieu-impact van digitale apparaten. Ook zijn we creatief minder vaardig naarmate we ouder worden en vinden we het moeilijker om de smartphone even te laten liggen als we jonger zijn. Dat blijkt uit onderzoek naar de digitale kennis en vaardigheden van Nederlanders tussen de 16 en 93 jaar van de Universiteit van Amsterdam. Lees meer >