Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate mei 2022

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Designdag Cockpit

Wil jij in een oogopslag kunnen zien wat jouw bibliotheek doet rondom leesbevordering? Wil je met een dashboard onderbouwen wat jouw bibliotheek bijdraagt aan de ontwikkeling van de inwoners van jouw gemeente? Schuif aan bij de Designdag van Fieldlab Zuid op dinsdag 12 juli en denk mee over de inrichting van de Cockpit. Lees meer >

Onderwijsonderzoeken van start via Bibliotheekmonitor

In juli gaan drie nieuwe onderzoeken van start via de Bibliotheekmonitor. De onderzoeken gaan over de samenwerking tussen bibliotheken en voorschoolse educatie en primair en voortgezet onderwijs. Contactpersonen van de bibliotheken ontvangen in juli een uitnodiging per e-mail om mee te doen aan het onderzoek.

Deadline voor deelname aan mediawijsheidproject SMILES verlengd

De deadline om je aan te melden voor het internationale mediawijsheidproject SMILES is verlengd tot 15 juni. Wil jij samen met jouw bibliotheek en middelbare school jongeren wapenen tegen desinformatie? Meld je dan nu nog aan. Lees meer >

Impactcommunity

Heb je al eens een kijkje genomen bij de Impactcommunity op Biebtobieb? Hier vind je alles rondom impactmanagement: de informatie uit de leergang, workshops en inspiratiesessies, tips van experts of collega's… Ontmoet andere impactmanagers en voel je vrij hier kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo brengen we impactmanagement samen een stap verder in jouw organisatie en in de bibliotheeksector. Bezoek de Impactcommunity >

Duurzaamheid in de culturele sector

De Boekmanstichting voert momenteel samen met Bureau 8080 een onderzoek uit naar duurzaamheid in de culturele sector. Verduurzaming wordt de komende jaren immers ook voor de cultuursector een steeds belangrijkere opgave. Bovendien kan de cultuursector met zijn verbeelding en creativiteit een unieke rol spelen in het aanzetten tot beweging en het bedenken van slimme en duurzame oplossingen voor de klimaatcrisis. Wil je meedoen aan het onderzoek? De vragenlijst is tot en met 16 juni in te vullen. Vul de vragenlijst in >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Masterplan Basisvaardigheden

Steeds meer leerlingen verlaten het onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Daarom heeft de Rijksoverheid in 2022 het Masterplan Basisvaardigheden ontwikkeld. Met dit plan spreekt minister Wiersma de ambitie uit om de teruggang van de beheersing van de basisvaardigheden te keren. Bibliotheken kunnen daarin een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld met het programma Bibliotheek en basisvaardigheden. Lees het plan >

Kwaliteit en toekomstbestendigheid Taalhuizen

Dinsdag 24 mei is het rapport Kwaliteit en toekomstbestendigheid Taalhuizen overhandigd aan Suzanne Hafidi van het ministerie van OCW. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Het biedt een eerste inzicht in de sterktes en ontwikkelpunten van Taalhuizen bij de aanpak van laaggeletterdheid. Lees het rapport >

Nederland koploper digitale vaardigheden in Europa

Bijna 80 procent van de 16- tot 75-jarige Nederlanders had in 2021 minimaal digitale basisvaardigheden of meer dan basisvaardigheden, wat Nederland de koploper van Europa maakt, blijkt uit onderzoek van het CBS en Eurostat. Het Europese doel van digitalisering 2030, waar 80 procent van de EU-bevolking ten minste digitale basisvaardigheden moet hebben, is hiermee al bijna bereikt. De meeste winst voor Nederland valt nog te behalen op het gebied van softwaregebruik. Verschillen tussen bevolkingsgroepen zijn ook groot: zo zijn digitale vaardigheden bij ouderen en laagopgeleiden beduidend lager. Lees meer >