Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | mei 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Bibliotheekmonitor: Samenwerking met het Primair onderwijs 2021-2022

Uit onderzoek van de KB blijkt dat meer bibliotheken met schoollocaties voor het primair onderwijs zijn gaan samenwerken volgens de aanpak de Bibliotheek op school. De samenwerking met het primair onderwijs wordt steeds dieper verankerd in de werkwijze van bibliotheken. Structurele samenwerkingen met scholen worden contractueel steeds vaker voor een onbepaalde periode vastgelegd.

Lees meer over het onderzoek

Dashboard fysieke collectie openbare bibliotheken gepubliceerd

Het nieuwe dashboard Fysieke collectie openbare bibliotheken is gepubliceerd. In dit dashboard vind je informatie over onder andere het gebruik van de fysieke collecties in OB’s. Het is een aanvulling op de collectie kerngegevens die met de jaarlijkse Gegevenslevering Wsob bij bibliotheken worden opgevraagd.

Het dashboard is ontstaan vanuit de netwerksamenwerking Haal meer uit data (Hamud). Hierin maken bibliotheken, POI’s en de KB zich samen sterk voor datageïnformeerd werken in het bibliotheeknetwerk.

Lees meer over het dashboard

------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Denk mee over de integratie van de bibliotheekmonitor, impactmonitor en outputregistratietool

Om de beste maatschappelijke programma’s neer te zetten, is inzicht in hoe bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en de impact die zij daarmee teweegbrengen in de samenleving van groot belang. DESAN Research Solutions ontwikkelt voor de KB een toekomstbestendig onderzoeksplatform waarmee dit in kaart gebracht kan worden. De huidige Bibliotheekmonitor, Outputregistratietool en Impactmonitor worden in dit platform geïntegreerd.

Ben je benieuwd hoe dat eruit komt te zien? En wil je meedenken over de optimale gebruikerservaring? Op donderdag 8 juni presenteert DESAN in een online bijeenkomst de eerste schetsen voor het nieuwe platform en is er ruimte voor feedback en tips van toekomstige gebruikers.

Lees meer over de bijeenkomst

------------------------------------------------------------------------------------------------

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Luister naar de BOLDcast: de bibliotheek als motor voor de slimme stad

BOLDcast is de podcast van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities. In deze aflevering van de podcast kun je luisteren naar een interview met Frank Huysmans, Annemarie Samuels en Stephanie Kuijper over de vraag hoe bibliotheken digitale geletterdheid bevorderen. En welke uitdagingen en dilemma's dat met zich meebrengt. Een gesprek over de bibliotheek als inloopcentrum waar mensen met hun hulpvragen en voor hun ontwikkeling terechtkunnen.

Lees meer over deze aflevering en luister naar de BOLDcast

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Algemene rekenkamer onderschrijft belangrijke sociaal-maatschappelijke functie ido

De Algemene Rekenkamer is positief over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) en het resultaat dat is bereikt. Zo is te lezen in het Verantwoordingsonderzoek 2022 dat op 17 mei is gepubliceerd. Maar de Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de onderbouwing van het beleid en de financiering.

Lees het nieuwsbericht over de IDO’s

Leesvaardigheid van Nederlandse tienjarigen niet langer boven Westers gemiddelde

Uit het internationale leesvaardigheidsonderzoek PIRLS-2021 blijkt dat de leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse tienjarigen tussen 2016 en 2021 is gedaald. De Nederlandse leerlingen scoren hiermee onder het gemiddelde van Westerse landen. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) meet elke vijf jaar de leesvaardigheid van tienjarigen. In Nederland zitten deze leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs.

Lees meer over het onderzoek

Inzet op basisvaardigheden en kansengelijkheid vraagt om betere sturing in het onderwijs

De Onderwijsinspectie benadrukt dat er meer inzet nodig is om de basisvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Dit om te zorgen voor gelijke kansen in de maatschappij. In het document ‘de staat van het Onderwijs 2023’ geeft de inspectie aan dat bijna 15% van de mbo 2-studenten en 7% van de mbo 3-studenten hun opleiding verlaat zonder het referentieniveau 2F te halen voor Nederlandse taal. Dit is het niveau dat minimaal nodig is om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Lees meer over de bevindingen van de onderwijsinspectie