Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate november 2022

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Integratie Bibliotheekmonitor, Impactmonitor en Outputregistratietool

Om de beste maatschappelijke programma’s neer te zetten, willen we inzichtelijk maken hoe bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en welke impact zij daarmee teweegbrengen in de samenleving. De afgelopen jaren zijn in opdracht van de KB 3 verschillende onderzoeksinstrumenten ontwikkeld om dit in kaart te brengen: de Bibliotheekmonitor, de Outputregistratietool en de Impactmonitor. In 2023 worden deze instrumenten vernieuwd en in geïntegreerd in één toekomstbestendig onderzoeksplatform. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Controleer dit jaar nog de locaties van jouw bibliotheek in G!DS

De dataverzameling rondom de Gegevenslevering Wsob 2022 gaat begin februari van start. Op basis van deze data wordt het dossier Bibliotheekstatistiek over 2022 samengesteld. Hierin verzamelt de KB jaarlijks de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken. Daartoe wordt bibliotheken gevraagd vóór 31 december 2022 een aantal gegevens in G!DS te controleren en te actualiseren. Door dit te doen, ontstaat een compleet en betrouwbaar beeld van de stand van zaken van bibliotheeklocaties in 2022. Lees meer >

Kom naar de lancering van het handboek MAKERLAB

De afgelopen twee jaar hebben de KB, Hogeschool Rotterdam en de Technische Universiteit Delft ontwerpend onderzoek gedaan naar de programmering en inrichting van makerplaatsen in bibliotheken. De kroon op het werk is het handboek van MAKERLAB. Kom je ook naar de feestelijke lancering van het handboek op 23 januari 2023 vanaf 13.45 uur bij de KB in Den Haag? Het wordt een creatieve en inspiratievolle middag, waarin we de resultaten van het onderzoeksproject MAKERLAB delen. Lees meer >

Denk mee over symposium STOF

Hoe kun je leren omgaan met de onzekerheid van een onbekende toekomst? In het kader van de toekomstverkenning ‘de bibliotheek in het digitale domein’ organiseerde de reflectiegroep Digitale Bibliotheek op 28 november daarover het symposium STOF. Voor de volgende editie wordt gezocht naar enthousiastelingen die willen meehelpen dit symposium vorm te geven. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Onderzoek Cultuurconnectie naar culturele multifunctionele organisaties

Cultuurconnectie heeft onderzoek laten uitvoeren naar culturele multifunctionele organisaties’ in Nederland. Dit zijn organisaties die meerdere culturele functies voor het publiek vervullen, zoals kunstencentrum, muziekschool, volksuniversiteit, bibliotheek, podium en museum. Het onderzoek van Cultuurconnectie sluit aan bij het onderzoek dat de KB eerder liet uitvoeren naar de gegevenslevering van bibliotheken in gecombineerde instellingen. Lees meer >

Monitor de Bibliotheek op school en informatievaardigheden

Sinds 2016 voert onderzoeksbureau DESAN Research Solutions in opdracht van de KB een landelijke analyse uit over informatievaardigheden aan scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs die werken met het programma de Bibliotheek op school. De belangrijkste resultaten zijn nu terug te lezen. Lees meer >

Themameting voor de boekenbranche: anderstalig lezen in opmars

Zo’n 4 op de 10 Nederlandse consumenten koopt weleens een anderstalig boek. Het aandeel anderstalige papieren boeken is tussen 2012 en 2021 gestegen van 7% naar 17%. Wie zijn al die anderstalige lezers en waarom kiezen zij voor anderstalige boeken? De 60e meting van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek naar lees-, koop-, en leengedrag van Nederlandse consumenten besteedt aandacht aan dit onderwerp. Lees meer >