Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | november 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Bijgewerkt IDO-dashboard: 15.000 vragen in Q3 van 2023

Het Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid is bijgewerkt met registraties over het derde kwartaal van 2023. Hierin werden circa 15.000 vragen geregistreerd. Het dashboard is gebaseerd op de IDO-registraties uit de Outputregistratietool, en maakt het mogelijk om te filteren op jaar, provincie, gemeente en bibliotheekorganisatie en -locatie. Zo kun je de data uit de Outputregistratietool inzetten om de IDO-dienstverlening te evalueren, te verbeteren en te verantwoorden. Bekijk het IDO-dashboard >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Gegevenslevering Wsob 2023 eind januari van start

De jaarlijkse Gegevenslevering Wsob gaat eind januari van start. De deadlines voor de vragenlijsten zijn dit jaar extra belangrijk, omdat er in tegenstelling tot voorgaande jaren niet mee kan worden geschoven. Om goed voorbereid te zijn, is het nu alvast mogelijk om de vragenlijsten en de benodigde gegevens in PDF te bekijken. Lees meer over de deadlines en andere belangrijke informatie >

Locatiegegevens in G!DS

Het is ook belangrijk dat alle bibliotheken vóór 31 december 2023 hun gegevens per locatie controleren en actualiseren in G!DS. Bekijk de instructiepagina Wsob voor meer informatie. Kom je er niet helemaal uit? Kijk dan de webinar terug van Mirjam Klaren en Robert Stremming. Zij vertellen over het belang van het updaten van de locatiegegevens, en hoe je deze gegevens kunt aanpassen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Arbeidsmarktanalyse openbare bibliotheken 2023

CAOP heeft in opdracht van Stichting Bibliotheekwerk een nieuwe arbeidsmarktanalyse uitgevoerd. Over het algemeen waarderen bibliotheekdirecteuren en -medewerkers de werksfeer, de arbeidsomstandigheden en de inhoud van hun werk. Er zijn evenwel aandachtspunten. Medewerkers hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan ontwikkelmogelijkheden, er is ruimte voor meer (of andere) aandacht voor vitaliteit en gezondheid, en er ligt een uitdaging in het aantrekken en behouden van jonge medewerkers. Lees meer over het onderzoek >

De bibliotheek nu en in de toekomst

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Mare een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wensen, verwachtingen en behoeften van het brede publiek rondom de bibliotheek. De onderzoekers doen verschillende aanbevelingen voor het nu en zien vijf mogelijke rollen voor de bibliotheek in de toekomst. Dit zijn de bibliotheek als verbinder van de gemeenschap, als weegschaal tussen rust en stimulatie, als inspirator, als onafhankelijke gids in de overdaad aan informatie en als facilitator. Lees meer over het onderzoek >

Mediawijsheid in 2023

Minder dan de helft van de jongeren en volwassenen is volgens onderzoeksbureau Kantar Public voldoende mediawijs. Hierbij is gekeken naar acht mediacompetenties: bedienen van apparaten en software, toepassingen exploreren, informatie vinden, creëren met media, verbinden via media, discussiëren over media, media doorgronden en reflecteren op mediagebruik. Het vaakst scoren volwassenen een onvoldoende op de competenties Verbinden en Creëren. Onder jongeren geldt dit voor de competenties Discussiëren en Verbinden. Lees meer over het onderzoek >

Trendrapport digitale inclusie

Digitale ongelijkheid manifesteert zich in Nederland op twee manieren. Niet iedereen profiteert in dezelfde mate van de positieve mogelijkheden van het internet én de impact van negatieve uitkomsten verschilt. Uit het Trendrapport Digitale Inclusie blijkt dat ouderen, laagopgeleiden, mensen met een lager inkomen, ondergemiddeld geletterden en inmindere mate vrouwen een lagere attitude en motivatie, minder goede apparatuur om te internetten, een lager niveau van digitale vaardigheden en een minder kapitaalverhogend gebruik van internet hebben. Lees meer over het onderzoek >

Voorwaarden duurzame verankering Bibliotheek op school

Hoe kan de aanpak van de Bibliotheek op school duurzaam verankerd worden? Dit onderzocht KWINK groep in opdracht van het ministerie van OCW. De onderzoekers identificeerden enkele randvoorwaarden en verschillende mogelijkheden om duurzame verankering te realiseren. Lees meer over het onderzoek >