Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | oktober 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Resultaten onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen 2022

De resultaten van het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen 2022 laten opnieuw een verbreding in het aanbod rondom basisvaardigheden zien. Daarnaast hadden in 2022 voor het eerst alle bibliotheekorganisaties minimaal één Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en waren er meer fte’s en vrijwilligers beschikbaar voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden dan in de jaren ervoor. De landelijke resultaten zijn te bekijken in een rapportage en infographic, terwijl een dashboard het mogelijk maakt de resultaten van jouw bibliotheek af te zetten tegen de landelijke en provinciale cijfers en met andere bibliotheken te vergelijken. Lees meer over het onderzoek >

Vernieuwde impactmetingen nu beschikbaar

Wil je de impact meten van de cursussen die jouw bibliotheek geeft op het gebied van Basisvaardigheden? Vroeger kon dat via de Impactmonitor, nu is daar Bibliotheekmonitor 2.0 voor gelanceerd. Hierin komen uiteindelijk drie belangrijke onderzoeksinstrumenten samen, waarvan het impactdeel het eerste is. De Bibliotheekmonitor en de Outputregistratietool volgen in 2024. Iedereen die in de oude Impactmonitor een account had, heeft automatisch een account in de nieuwe monitor gekregen. Als je nog geen account hebt, kun je dit aanvragen. Lees meer over de vernieuwde impactmetingen >

Dashboard Impactmonitor gelanceerd

Het Dashboard Impactmonitor 2019-2022 staat live! Hierin staan de resultaten van alle bibliotheken die deelgenomen hebben aan de Impactmonitor, de voorganger van de hierboven genoemde Bibliotheekmonitor 2.0. Hieruit blijkt dat de cursussen rond Basisvaardigheden een positief effect hebben gehad op de deelnemers. Met het dashboard kun je ook ontdekken hoe jouw bibliotheek het heeft gedaan op het gebied van Basisvaardigheden. Bekijk de resultaten, vergelijk en gebruik de informatie in het gesprek met bijvoorbeeld de gemeente. Bekijk het Dashboard Impactmonitor >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Controleer de locaties van jouw bibliotheek in G!DS

Binnenkort starten we weer met de Gegevenslevering Wsob. Hiervoor is het van belang dat bibliotheken vóór 31 december 2023 hun gegevens controleren en actualiseren in G!DS. Zo ontstaat een compleet en betrouwbaar beeld van de stand van zaken van bibliotheeklocaties in 2023. Voor wie meer wil weten over G!DS en de benodigde gegevens organiseren we op 21 november van 14.00 tot 15.00 uur een webinar met gelegenheid voor vragen. Lees meer over het updaten van de gegevens en het webinar >

Oproep voor feedback gegevenslevering Wsob

Feedback gezocht! We zijn erg benieuwd hoe bibliotheken de Gegevenslevering Wsob 2022 ervaren hebben. Hoe ging het invullen van de vragenlijsten bijvoorbeeld? Welke suggesties / verbeterpunten heb je voor de Wsob 2023? We horen het graag van je! Alle feedback kun je mailen naar bibliotheekmonitor@kb.nl >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Een Citizen Science Hub in de bibliotheek

Bibliotheken zijn dé plek om wetenschappelijk onderzoek voor het grote publiek toegankelijk te maken. Ze experimenteren dan ook al een tijdje met initiatieven die de verbinding tussen wetenschap en samenleving verstevigen. Een samenwerkingsverband tussen bibliotheken, kennisinstellingen en de KB gaat onderzoeken wat het voor verschillende bibliotheken betekent om een haalbare en duurzame Citizen Science Hub te organiseren waar burgers praktisch aan de slag kunnen gaan met onderzoek. Stichting Pica heeft hiervoor een startsubsidie verstrekt, waarmee nu gewerkt gaat worden aan een projectplan en een whitepaper. Contactpersoon vanuit de KB is Astrid van Wesenbeeck.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Een nieuwe kijk op de bibliotheekervaring

OCLC Research en Global Council hebben aan 1.627 bibliotheken in 77 landen gevraagd hoe zij verwachten dat de bibliotheekervaring in de komende tien jaar gaat veranderen. Bevindingen zijn dat verwacht wordt dat bibliotheken steeds meer de rol van 'ruimteaanbieder' vervullen, dat er meer samengewerkt gaat worden met non-profitorganisaties, overheidsinstanties, consortia en andere bibliotheken, en dat de vraag naar data-analyses toeneemt. Lees meer over de survey >

Onderzoek naar minibibliotheken

Er zijn steeds meer minibibliotheken in de vorm van een boekenruilkastje, maar hoe worden deze gebruikt? Sharon Hiep fotografeerde en analyseerde voor haar masterscriptie vijf weken lang 40 minibibliotheken in Nijmegen. In de onderzochte minibibliotheken bleken literaire romans, spannende boeken en kinderboeken het meest voorkomende aanbod. De minibibliotheken worden veel gebruikt: één derde van de nieuwe boeken was binnen een week door iemand meegenomen. Ook worden de kastjes actief beheerd: eigenaren kiezen er vaak voor om religieuze boeken, zelfpromotieboeken, verouderde boeken of vieze boeken weg te halen. Lees meer over het onderzoek >

Driekwart van de Nederlanders wil ook vertaalde boeken op leeslijst scholen

Via het EenVandaag-opiniepanel werden 28.000 Nederlanders ondervraagd over lezen. Uit het onderzoek blijkt dat 75% van hen wil dat leerlingen op de middelbare school voor de leestlijst ook naar het Nederlands vertaalde boeken mogen lezen. Ook zouden veel deelnemers graag zien dat scholieren uit meer verschillende genres mogen kiezen. Verder laten de resultaten van het onderzoek de groei in anderstalig lezen zien: in 2022 las 23% van de deelnemers minstens één Engelstalig boek, in 2023 was dat 32%. Lees meer over de peiling >  

Nederlands bewustzijn online veiligheid verbetert, maar nog niet voldoende

Driekwart van de Nederlands vindt de eigen kennis over online (on)veiligheid redelijk tot goed. Dat neemt niet weg dat er risico's zijn: een deel van de Nederlanders gebruikt geen antivirussoftware, installeert niet automatisch updates en/of controleert links niet vóórdat ze hierop klikken. Dat blijkt uit de nieuwste editie van het jaarlijkse onderzoek Alert Online. Dit najaar start de Rijksoverheid een meerjarig campagneprogramma gericht op het vergroten van digitale weerbaarheid en verminderen van cybercrime, waarvoor ook bibliotheken nadrukkelijk worden uitgenodigd. Lees meer over het onderzoek >