Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate september 2022

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Bibliotheekmonitor: Basisvaardigheden

Het aanbod van bibliotheken rondom basisvaardigheden groeide in 2021 gestaag door, ondanks de beperkingen die zij ondervonden vanwege de coronamaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Meer bibliotheken boden dienstverlening rondom de thema’s gezin en gezondheid aan. Openbare bibliotheken waren in 2021 in staat om voor kwetsbare doelgroepen weer meer activiteiten in fysieke vorm te organiseren dan het voorgaande coronajaar. Lees meer >

Verslag Designdag Cockpit

Op 12 juli organiseerde het Fieldlab Kennis & Kwaliteit een eerste Designdag over de inrichting van de Cockpit. Bibliotheken, POI’s en stakeholders gingen samen aan de slag om antwoord te geven op de vraag: hoe kunnen we de Cockpit zo inrichten dat gebruikers hem willen en kunnen gebruiken? Op 28 november vindt een tweede Designdag plaats en duiken we dieper in de data waarmee we onze impact kunnen tonen. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Cockpit Designdag II: data

We werken verder aan de inhoud van de Cockpit. Op 28 november organiseren we een volgende Designdag in Utrecht. Tijdens die dag staat de data centraal: met welke data kunnen we het verhaal over onze landelijke, provinciale en lokale bijdragen aan de drie maatschappelijke opgaven het beste vertellen en onderbouwen? Geef je op vóór 31 oktober via een mail aan Pepijn Lemmens. Je hoeft niet technisch of creatief te zijn, maar het is fijn als je ervaring hebt met bibliotheekdata, KPI’s of andere sturingsinformatie. Lees meer >

Doe mee aan nieuwe ronde Landelijke Gegevensverzameling Bibliotheekleden

Wat voor typen Nederlanders zijn eigenlijk lid van de bibliotheek? En welke doelgroepen bereikt de bibliotheek niet? Om antwoord te kunnen geven op deze en andere vragen, koppelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met bibliotheekorganisaties gegevens van bibliotheekleden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Dit noemen we de Landelijke Gegevensverzameling Bibliotheekleden. Hiermee biedt het CBS bibliotheken inzicht in de achtergrond van leden en niet-leden in hun werkgebied, per gemeente en per wijk. Dit najaar starten we met een nieuwe ronde. Doe je mee? Lees meer >

Laatste kans: onderwijsonderzoeken via Bibliotheekmonitor

Alleen deze week kun je nog de onderzoeken naar het primair en voortgezet onderwijs van de Bibliotheekmonitor invullen. Heeft jouw bibliotheek de subsidie voor Leesoffensief ontvangen? Dan is het verplicht om deze vragenlijsten in te vullen vanwege de verantwoording voor deze subsidie. Heb je geen uitnodiging ontvangen, terwijl dat wel zou moeten? Laat het ons weten via bibliotheekmonitor@kb.nl.

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Langetermijneffecten van BoekStart

Sinds 2009 bieden bibliotheken BoekStart aan. Sinds 2022 doen alle bibliotheken in Nederland mee. Dit leesbevorderingsprogramma stimuleert ouders om te beginnen met voorlezen als hun kind nog heel jong is, omdat dit de taalontwikkeling van hun kind ten goede komt. De publicatie Vroeg begonnen, veel gewonnen laat zien dat die vroege start inderdaad belangrijk is. Vroeg voorlezen loont, niet alleen op jonge leeftijd, maar ook op de lange termijn. Lees meer >

Leesbevordering in het mbo

Wat is de stand van zaken rondom leesbevordering in het mbo-onderwijs? Dat valt terug te lezen in een nieuwe publicatie van Stichting Lezen. Hierin wordt onder meer stilgestaan bij het schoolbeleid ten aanzien van leesbevordering, leesbevordering tijdens de lessen, barrières bij het bevorderen van lezen bij studenten en de invloed van de coronacrisis. Lees meer >

IDO’s buiten de bibliotheek

Nederland kent inmiddels een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Die bevinden zich meestal in de bibliotheek, maar steeds vaker ook daarbuiten. Om die trend te analyseren, heeft de KB in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een whitepaper opgesteld, waarin samenwerkingspartners en lokale bibliotheken met een extern IDO aan het woord komen. Op die manier komen we meer te weten over de inrichting van deze IDO’s en wat we hiervan kunnen leren. Lees meer >