Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | september 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Cijfers 2022 toegevoegd aan Dashboard Bibliotheekleden 

Het dashboard Bibliotheekleden is geactualiseerd. Je vindt er nu ook alle ledencijfers in van 2022. De cijfers maken duidelijk welke bevolkingsgroepen goed bereikt worden door bibliotheken en welke (nog) niet. Anders gezegd: de resultaten helpen bibliotheken hun dienstverlening richting hun werkgebied te verbeteren. Zo zijn de cijfers in het verleden gebruikt om de programmering beter af te stemmen op de samenstelling van de gemeente of wijk. Het dashboard is een mooie aanvulling op de jaarlijkse bibliotheekstatistieken, de Gegevenslevering Wsob. Lees meer over het Dashboard Bibliotheekleden >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Vernieuwde impactmetingen vanaf oktober beschikbaar

Bibliotheken kunnen sinds 2019 het effect meten van de cursussen die zij aanbieden op het gebied van basisvaardigheden. Dat deden zij tot eind 2022 met de Impactmonitor en sinds die tijd met een tussenoplossing. Vanaf oktober kan dat via een nieuw portal: Bibliotheekmonitor 2.0. Hierin komen uiteindelijk drie onderzoeksinstrumenten samen: de Impactmonitor (vanaf oktober), de Bibliotheekmonitor (Q1 2024) en de Outputregistratietool (Q1 2024). Bibliotheekmonitor 2.0 wordt zo dé centrale plek voor bibliotheekonderzoek. Lees meer over de vernieuwde impactmetingen >

Nieuwe tool: test digitale kennis en vaardigheden

Hoe digitaal vaardig zijn jouw cursisten? En jij zelf? De Universiteit van Amsterdam heeft hiervoor een tool ontwikkeld, DigIQ. De tool test de digitale kennis en vaardigheden van deelnemers op negen gebieden, waaronder online informatie kunnen vinden en beoordelen, netiquette en veiligheid. De test is bedoeld voor Nederlanders die hun digitale kennis en vaardigheden willen verbeteren, maar is ook geschikt voor organisaties als bibliotheken die de digitale competenties van medewerkers en vrijwilligers willen versterken. Lees meer over DigIQ >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Wetenschap in de Wolken: KennisCloud voor burgerwetenschap

Universiteiten en bibliotheken werken in toenemende mate samen met burgers aan het creëren, analyseren en verspreiden van kennis. ‘Citizen science’ is in opkomst, maar er zijn online tools nodig die dit kunnen faciliteren en die transparant en volgens publieke waarden zijn gebouwd. De VU, OBA, KB, KennisCloud en Waag gaan daarom onderzoeken hoe het door bibliotheken ontwikkelde platform KennisCloud hierin een rol kan spelen. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe KennisCloud ingericht kan worden om structurele en wederkerige samenwerkingen tussen kennisinstellingen en burgergroepen mogelijk te maken. Lees meer over het onderzoeksproject >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

SMB-Meting 64: In de leeswereld van jongeren

Bibliotheken of mediatheken op scholen worden goed bezocht: een derde van de jongeren tussen de 12 en 15 jaar bezoekt deze bibliotheek minstens eenmaal per maand. Dat en meer blijkt uit de nieuwste themameting van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek over het leesgedrag van jongeren. Hieruit blijkt ook dat niet alle jongeren even graag lezen. En: dat de prijs een belangrijke reden is voor 18-plussers om geen lid te blijven van de bibliotheek. Lees meer over het onderzoek naar de leeswereld van jongeren >

Vernieuwde Monitor Collectie Noord- en Zuid-Holland 2023

In de Monitor Collecties Noord- en Zuid-Holland biedt Probiblio cijfers over uitleningen, actualiteit van de collectie, reserveringen, titelspreiding, diversiteit en abonnementen van de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. In de recent gepubliceerde Monitor 2023 zijn cijfers over 2022 toegevoegd. Bijzondere toevoegingen in de update zijn interviews met vakgenoten en veelgestelde vragen. Hiermee biedt de monitor niet alleen cijfers, maar ook context, menselijke verhalen en adviezen om veranderingen te realiseren. Lees meer over de Monitor >

Inzicht in gebruik van de digitale overheid

Via de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) helpen bibliotheken steeds meer mensen bij het gebruik van de digitale overheid. Het jaarlijkse CBS-onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen biedt meer inzicht in de omgang van mensen met de digitale overheid. Zo laat de nieuwste editie van het onderzoek onder meer zien dat 42% van de ondervraagden wel eens problemen ondervindt bij het gebruik van de digitale overheid. Dat zijn vooral technische problemen (27%), gebruiksonvriendelijkheid (17%) en problemen met de elektronische handtekening of elektronisch ID (16%). Lees meer over het onderzoek >

Zorgen om foutieve en misleidende informatie op social media

48% van de Nederlanders maakt zich redelijk tot heel veel zorgen om foutieve of misleidende informatie op het internet. Tegelijkertijd heeft 76% voldoende vertrouwen in de eigen vaardigheden om misinformatie te herkennen. Wel is er vrees dat dit moeilijker wordt door de ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit de nieuwste editie van het onderzoek Burgerperspectieven, waarmee het SCP periodiek de stemming in Nederland in kaart brengt. Voor bibliotheken is er rondom het thema desinformatie de online routekaart RETINA ontwikkeld, die interventies als lespakketten, workshops, video’s en spellen op één plek bij elkaar brengt. Lees meer over het onderzoek >

Zes op de tien Nederlanders wil meer lezen

Voor het Trendrapport Onderzoek Stress en Lezen heeft Magazine Media Associate een enquête laten uitvoeren onder 1.067 Nederlanders. Uit de enquête blijkt dat 78% van de ondervraagden wel eens stress ervaart, maart dat lezen 68% van hen helpt ontspannen. Toch lukt het niet altijd om aan lezen toe te komen. 62% van de ondervraagden leest minder dan men eigenlijk zou willen, en 53% geeft aan het lastig te vinden tijd vrij te maken voor lezen. Lees meer over het onderzoek >