Registratieformulier

Steeds meer bibliotheken hebben een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Met de Outputregistratietool kunnen bibliotheken bijhouden hoeveel en wat voor vragen bezoekers bij het IDO stellen.
Inhoudsblok

Registratieformulier

Hoeveel burgers hebben het IDO bezocht? Hoeveel en wat voor vragen zijn door de medewerkers van jouw bibliotheek beantwoord? Met het registratieformulier kun je deze output registreren. Zo verzamelen we op lokaal, provinciaal en landelijk niveau inzicht in de opbrengsten van het IDO.

Afbeelding
Kenmerken registratieformulier IDO's 2020

Support