Onderzoek

Trends

Demografische, economische en technologische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de manier waarop we leren, werken, consumeren en samenleven. Als middelpunt van de lokale gemeenschap hebben openbare bibliotheken daar dagelijks mee te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ongelijkheid die ontstaat als mensen niet dezelfde kansen krijgen, de veranderingen in mediagedrag, lezen en nieuwsconsumptie, de gevolgen van de datasamenleving die nu ontstaat, flexibilisering op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in de publieke ruimte, burgerbetrokkenheid en publieksparticipatie.
Inhoudsblokken

Trenddossier

Deze veranderingen leiden tot nieuwe vragen over de rol van de bibliotheek. In het Trenddossier beschrijven we technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op gebieden die voor bibliotheken relevant zijn. Het trenddossier is nauw verbonden met de Kennisagenda Openbare Bibliotheken, waarin drie overkoepelende onderzoekslijnen zijn geformuleerd om de samenwerking met kennisorganisaties binnen en buiten de bibliotheeksector te verstevigen.

Afbeelding
Voorwoord
Afbeelding
Toenemende ongelijkheid
Ongelijke kansen
Afbeelding
Leesbevordering
Veranderingen in de leescultuur
Afbeelding
Opgroeien in een mediasamenleving
Opgroeien in de mediasamenleving
Afbeelding
Nepnieuws
Nepnieuws, filterbubbels en vertrouwen
Afbeelding
Datasamenleving
Een datagedreven samenleving
Afbeelding
Van consumptie naar creatie
Verbeeldingskracht en vindingrijkheid
Afbeelding
Flexibilisering van arbeid en kennis
Flexibilisering van arbeid en kennis
Afbeelding
Publieke ruimte
Publieke ruimte onder druk
Afbeelding
Nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid
Vormen van burgerbetrokkenheid
Afbeelding
Vinden en binden van publiek
Vinden en binden van publiek
Afbeelding
Innovatie in het boekenvak
Innovatie in de boekenketen