Trends

Demografische, economische en technologische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de manier waarop we leren, werken, consumeren en samenleven. Als middelpunt van de lokale gemeenschap hebben openbare bibliotheken daar dagelijks mee te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ongelijkheid die ontstaat als mensen niet dezelfde kansen krijgen, de veranderingen in mediagedrag, lezen en nieuwsconsumptie, de gevolgen van de datasamenleving die nu ontstaat, flexibilisering op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in de publieke ruimte, burgerbetrokkenheid en publieksparticipatie.
Inhoudsblokken
Body

Trenddossier

Deze veranderingen leiden tot nieuwe vragen over de rol van de bibliotheek. In het Trenddossier beschrijven we technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op gebieden die voor bibliotheken relevant zijn.

Context

Door de trends in een bredere context te plaatsen kunnen we duiding aan deze ontwikkelingen geven. Wat betekenen deze trends voor bibliotheken? Uiteraard kunnen zij daar zelf het beste over nadenken. We hopen dat een trendverkenning als deze daaraan kan bijdragen.

Een trendverkenning is nooit af. Het is een momentopname die voortdurend kan worden aangevuld en voorzien van nieuwe contexten. Daarom blijven we verder werken aan deze trends – samen met de sector.

Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Het trenddossier is nauw verbonden met de Kennisagenda Openbare Bibliotheken, waarin drie overkoepelende onderzoekslijnen zijn geformuleerd om de samenwerking met kennisorganisaties binnen en buiten de bibliotheeksector te verstevigen.

Afbeelding
Afbeelding