Logo
Afbeelding

Vakpublicaties

De sectie Onderzoek van de KB zit niet stil. Op regelmatige basis worden artikelen gepubliceerd in verschillende vakbladen. Zo wordt de kennis die binnen de sectie wordt opgedaan breed gedeeld onder professionals en geïnteresseerden uit het bibliotheekveld.
Inhoudsblokken

Bibliotheekblad

In de onderzoeksrubriek van Bibliotheekinzicht voor Bibliotheekblad belichten we voor bibliotheken relevante onderzoeksgegevens die te vinden zijn op Bibliotheekinzicht. Enkele recente publicaties vind je hieronder. Alle publicaties vind je hier.

Afbeelding
Makerplaats
De bibliotheek als creatieve makerplaats
Jaargang 2021, nummer 3
Afbeelding
Beleidshistorie
Een eeuw beleid in vogelvlucht
Jaargang 2021, nummer 2
Afbeelding
Impact
Resultaten uit de Impactmonitor
Jaargang 2021, nummer 1

IP | vakblad voor informatieprofessionals

In ieder nummer van IP | vakblad voor informatieprofessionals komt een onderzoekskenner van de KB aan het woord, die in zijn gastcolumn een verrassend licht laat schijnen op informatiezaken. Enkele recente publicaties vind je hieronder. Alle publicaties vind je hier.

Afbeelding
Middeleeuwse boeken
Dieper met Delpher
Jaargang 2021, nummer 4
Afbeelding
Data
Geef burger grip op data
Jaargang 2021, nummer 3
Afbeelding
Mensen en binaire eenheden
Aandacht voor AI
Jaargang 2021, nummer 2

Meer bijdragen

De afdeling Onderzoek levert regelmatig bijdragen aan boeken en andere tijdschriften over onderzoek naar openbare bibliotheken. Een selectie vind je hieronder.