Onderzoek
Logo
Afbeelding

Vakpublicaties

De afdeling Onderzoek van de KB zit niet stil. Op regelmatige basis worden artikelen gepubliceerd in verschillende vakbladen. Zo wordt de kennis die binnen de sectie wordt opgedaan breed gedeeld onder professionals en geïnteresseerden uit het bibliotheekveld.
Inhoudsblokken

Bibliotheekblad

In de onderzoeksrubriek van Bibliotheekinzicht voor Bibliotheekblad belichten we voor bibliotheken relevante onderzoeksgegevens die te vinden zijn op Bibliotheekinzicht. Enkele recente publicaties vind je hieronder. Alle publicaties vind je hier.

Afbeelding
Digitaal burgerschap
Professionele leesopvoeders: oog voor nieuwe vormen van lezen
Jaargang 2022, nummer 6
Afbeelding
Primair onderwijs 2016-2017
Bibliotheken en scholen werken intensief samen
Jaargang 2022, nummer 5
Afbeelding
Bibliotheken aan de slag met digitaal burgerschap
Jaargang 2022, nummer 4

IP | vakblad voor informatieprofessionals

In ieder nummer van IP | vakblad voor informatieprofessionals komt een onderzoekskenner van de KB aan het woord, die in zijn gastcolumn een verrassend licht laat schijnen op informatiezaken. Enkele recente publicaties vind je hieronder. Alle publicaties vind je hier.

Afbeelding
Samen aan tafel over lokale vraagstukken in de maakplaats
Jaargang 2022, nummer 8
Afbeelding
Poëzie
Lessen leren uit AI-poëzie
Jaargang 2022, nummer 7
Afbeelding
Gamen
Waar taalmodel en gaminghardware elkaar ontmoeten
Jaargang 2022, nummer 6

Meer bijdragen

De afdeling Onderzoek levert regelmatig bijdragen aan boeken en andere tijdschriften over onderzoek naar openbare bibliotheken. Een selectie vind je hieronder.