Logo
Afbeelding
Flexplek

Webinars

De KB verspreidt haar kennis ook via webinars. Hieronder vind je de meest recente webinars terug.
Inhoudsblokken

De publieke sfeer in openbare bibliotheken

Body

Van oktober 2019 tot april 2020 deed Sjoerd Hekman, masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen en als stagiair verbonden aan de KB, onderzoek naar de bibliotheek als publieke ruimte. In zijn onderzoek verkent hij de rol en betekenis van bibliotheken binnen de publieke sfeer en presenteert hij een model dat helpt bij het verder onderzoeken en bevorderen van de rol van bibliotheken binnen deze publieke sfeer. Op vrijdagmiddag 13 november 2020 van 14.00 tot 15.00 uur zal hij een webinar verzorgen waarin hij het onderzoek presenteert. Aanmelden voor de webinar kan via deze link. Meld je hier ook aan als je niet kunt, maar de webinar wel wilt terugkijken.

Webinar Monitoring Digitale Inclusie

Body

Op 26 oktober vond een webinar plaats over de ontwikkelingen rondom de outputregistratietool, die dit jaar zal worden gelanceerd. Ook werd een update gegeven van de overige monitoring in het kader van Digitale Inclusie. In een klein uurtje gaven we informatie over het proces, de methodiek en techniek en beantwoordden we vragen die leefden onder bibliotheken en POI’s. De webinar is terug te kijken via deze link.

Demo Bibliotheekmonitor

Body

Op 22 juni 2020 werd een demo gegeven over het gebruik van de Bibliotheekmonitor (voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform) aan contactpersonen van de onderzoeken rondom primair en voortgezet onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. Daarbij werd nader gekeken naar informatie die te vinden is op Bibliotheekinzicht. Ook werd getoond hoe men zelf aan de slag kan gaan met de bijbehorende dashboards. De demo is voor iedereen terug te kijken via deze link.