Logo
Afbeelding
Flexplek

Webinars

De KB verspreidt haar kennis ook via webinars. Hieronder vind je de meest recente webinars terug.
Inhoudsblokken

Verdiepingstrack Nationale Bibliotheekcongres 2021

Body

De afdeling Onderzoek van de KB verzorgt tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op 19 januari een verdiepingstrack met drie sessies rondom digitaal burgerschap. Zo kun je aanhaken bij sessies over de betekenis van kunstmatige intelligentie voor het vak van bibliothecaris, grip krijgen op je data en publieke waarden in de digitale samenleving. Aanmelden voor het online congres kan hier. De sessies zijn tot drie maanden na het congres terug te kijken.

Webinar vragenlijsten Gegevenslevering Wsob

Body

Op maandag 8 februari om 14.00 uur zal een webinar worden gegeven over de vragenlijsten van de Gegevenslevering Wsob. Tijdens deze sessie kun je vragen stellen over het invullen van de vragenlijsten. Meld je aan via deze link. De webinar is naderhand terug te kijken via deze pagina.

Webinar Bibliotheekstatistiek

Body

Op 23 november 2020 werd een webinar gegeven naar aanleiding van de publicatie van de Wsob Gegevenslevering. Je kunt de webinar hier terugkijken. 

De publieke sfeer in openbare bibliotheken

Body

Van oktober 2019 tot april 2020 deed Sjoerd Hekman, masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen en als stagiair verbonden aan de KB, onderzoek naar de bibliotheek als publieke ruimte. In zijn onderzoek verkent hij de rol en betekenis van bibliotheken binnen de publieke sfeer en presenteert hij een model dat helpt bij het verder onderzoeken en bevorderen van de rol van bibliotheken binnen deze publieke sfeer. Op vrijdagmiddag 13 november 2020 gaf hij een online presentatie over zijn onderzoek. De opname kun je hier terugkijken. 

Webinar Monitoring Digitale Inclusie

Body

Op 26 oktober vond een webinar plaats over de ontwikkelingen rondom de outputregistratietool, die dit jaar zal worden gelanceerd. Ook werd een update gegeven van de overige monitoring in het kader van Digitale Inclusie. In een klein uurtje gaven we informatie over het proces, de methodiek en techniek en beantwoordden we vragen die leefden onder bibliotheken en POI’s. De webinar is terug te kijken via deze link.

Demo Bibliotheekmonitor

Body

Op 22 juni 2020 werd een demo gegeven over het gebruik van de Bibliotheekmonitor (voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform) aan contactpersonen van de onderzoeken rondom primair en voortgezet onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. Daarbij werd nader gekeken naar informatie die te vinden is op Bibliotheekinzicht. Ook werd getoond hoe men zelf aan de slag kan gaan met de bijbehorende dashboards. De demo is voor iedereen terug te kijken via deze link.