Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Proeftuinen digitaal burgerschap

Bibliotheken kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de proeftuinen rondom digitaal burgerschap die dit jaar zullen worden opgericht. Vijf geselecteerde bibliotheken ontvangen subsidie om met dit thema te experimenteren. De uitkomsten worden gebruikt om de programmalijn de komende jaren verder vorm te geven.
Inhoudsblok

Experiment

Stichting Pica, die projecten in bibliotheekveld subsidieert, wil een meerjarige programmalijn instellen voor subsidies op het gebied van digitaal burgerschap. Met deze nieuwe werkwijze wordt geëxperimenteerd tijdens een voorbereidingsjaar. Op basis van die ervaringen in 2021 wordt de programmalijn voor de periode 2022-2025 definitief ingevuld. 

Deelnemen

De KB nodigt bibliotheken uit voorstellen te doen voor experimenten die passen binnen de kaders van deze programmalijn. Per bibliotheek is 70.000 euro beschikbaar voor het experiment en 28.200 euro voor een projectleider. De deadline voor aanmelding is 30 april.

Bouwstenen

De programmalijn digitaal burgerschap is opgebouwd uit vijf bouwstenen: Netwerk, Programmering, Expertise, Onderzoek en Marketing & Communicatie. De proeftuinen dienen verbonden te zijn aan een of meer van deze bouwstenen. Met name aandacht voor het netwerk en een evidence based-aanpak zijn cruciaal. Alle POI’s zullen vanaf de start van de proeftuinen worden betrokken bij de ontwikkeling van de bouwstenen, zodat zij optimaal worden voorbereid om de bibliotheken hierbij te ondersteunen.