Informatie voor het bibliotheeknetwerk
  1. Doelgroepen en communicatie

Doelgroepen en communicatie

Laaggeletterden NT2 is primaire doelgroep

De doelgroepen die bibliotheken bedienen op het gebied van basisvaardigheden sluiten nauw aan op dit aanbod. Nagenoeg alle bibliotheken bedienen laaggeletterden met Nederlands als tweede taal (NT2) (96%), als eerste taal (NT1) (91%) en niet-digitaalvaardigen (94%), net als voorgaande jaren. Daarnaast richten veel bibliotheken zich (expliciet) op senioren (83%), laagtaalvaardige ouders (78%) en nieuwe Nederlanders (inburgeraars, vluchtelingen, asielzoekers en statushouders; 75%). Laagtaalvaardige ouders en mensen met een lage sociaaleconomische status worden meer door de grotere bibliotheken bediend en minder door kleinere bibliotheken (minder dan 50.000 inwoners in het werkgebied).

Multichannel-strategie om diverse doelgroepen te bereiken

Om de dienstverlening rondom basisvaardigheden onder de aandacht te brengen, maken de bibliotheken gemiddeld gebruik van zeven verschillende communicatiekanalen. Alle bibliotheken maken gebruik van de website (100%), social media (98%), instore communicatie in de bibliotheek (96%, bijvoorbeeld posters, flyers, rolbanners), lokale kranten (96%), en/of de nieuwsbrief (91%). Opvallend is dat veelal wordt ingezet op digitale media, terwijl een van de belangrijkste doelgroepen van de dienstverlening (niet-digitaalvaardigen) daar juist moeite mee heeft. Daarom wordt ook actief gecommuniceerd via samenwerkingspartners (86%), de gemeente (67%), lokale radio (44%) en lokale televisie (32%).

Figuur 2: Op welke doelgroepen richtte de bibliotheek zich in 2021 specifiek in haar dienstverlening rondom basisvaardigheden?

Figuur 3: Via welke kanalen heeft jouw bibliotheek de dienstverlening rondom basisvaardigheden in 2021 onder de aandacht gebracht?