Informatie voor het bibliotheeknetwerk
  1. Overig aanbod

Meer aanbod op het gebied van basisvaardigheden

Walk&Talks in coronatijd

In het kader van Tel mee met Taal wordt het thema werk en inkomen expliciet genoemd voor de dienstverlening aan laaggeletterden in de brede zin (Van Engelshoven et al., 2019). Dit thema wordt ook in bibliotheken belangrijker. In 2021 bood 60% van de bibliotheken producten en/of diensten op het gebied van werk en inkomen aan; in 2016 was dit nog 45%. Dit werd voorheen vooral aangeboden door grotere bibliotheken (met meer dan 100.000 inwoners in het werkgebied), maar ook het aanbod in de kleinere bibliotheken neemt sinds 2016 toe.

Op het gebied van werk en sollicitatie werden in 2021 vooral Walk&Talks (30%) aangeboden. Daarnaast bood circa een kwart van de bibliotheken sollicitatietrainingen (23%), (samen)werkplekken voor flexwerkers (21%), ondersteuning bij de aanvraag van toeslagen en uitkeringen (19%) en informatie over werk, inkomen en pensioen (19%) aan. In vergelijking met 2019 boden in 2020 en 2021 beduidend minder bibliotheken deze dienstverlening aan. De tijdelijke sluiting en beperkte (her)opening van bibliotheken hebben hierin hoogstwaarschijnlijk een grote rol gespeeld.

Vanwege de coronamaatregelen zijn vooral in het najaar van 2021 fysieke Walk&Talk-bijeenkomsten op locatie georganiseerd. Op ongeveer 55 locaties zijn in het najaar weer Walk&Talk-bijeenkomsten opgestart. Gemiddeld werd een fysieke bijeenkomst door circa tien deelnemers bezocht. In verband met de coronamaatregelen waren meer deelnemers in een ruimte vaak niet toegestaan. Daarnaast zijn door de bibliotheken zelf online bijeenkomsten georganiseerd, zowel regionaal als lokaal (De Levende Sollicitatiegids, 2022).

Figuur 13: Jouw bibliotheek bood in 2021 producten en diensten op het gebied van Werk & Inkomen aan. Om welke gaat het?

Walk&Talk

Walk&Talk-bijeenkomsten hebben als doel deelnemers zelf de deskundige te laten worden in hun zoektocht naar werk. De – vaak maandelijkse – Walk&Talk-bijeenkomst wordt begeleid door bibliotheekmedewerkers en bestaat uit een inhoudelijk deel en een koffiepauze. Tijdens het inhoudelijke deel staat een praktisch onderwerp over solliciteren centraal. Tijdens de koffiepauze gaan deelnemers vrijblijvend met elkaar in gesprek en leren ze van elkaars (praktijk)ervaring (De Levende Sollicitatiegids, 2022).

Aanbod gezondheid bestaat veelal uit donorregistratie

Ook het thema gezondheid wordt in Tel mee met Taal genoemd, vanwege de samenhang tussen basisvaardigheden en gezondheid (Van Engelshoven et al., 2019). De invulling van dit thema wordt veelal gekenmerkt door het faciliteren van onder andere spreekuren en informatiebijeenkomsten. Daarmee sluit de invulling aan bij de tweede pijler van het landelijke programma rondom basisvaardigheden.

In vergelijking met 2020 boden in 2021 meer bibliotheekorganisaties producten en/of diensten aan op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn (52%). Sinds 1 juli 2020 is de Donorwet van kracht. In 2021 hielpen drie op de tien bibliotheekorganisaties burgers met vragen over donorregistratie (29%). Verschillende bibliotheekorganisaties ondersteunden burgers hierbij met het Steffie-programma ‘Hoe werkt orgaandonatie?’ van Stichting Leer Zelf Online, dat onder andere wordt aangeboden op Oefenen.nl. Met het programma wordt donorregistratie in verschillende talen uitgelegd.

Het aanbod rond het thema gezondheid, zorg en welzijn bestaat verder voornamelijk uit informatie verschaffen (27%), gevolgd door het aanbieden van het lesprogramma DigiVitaler (22%) en themacafés of andere bijeenkomsten, zoals Alzheimercafé en diabetescafé (18%). Ten opzichte van 2020 is het aandeel bibliotheken dat sport en bewegingslessen organiseert licht gedaald, waarschijnlijk door de tijdelijke sluiting en beperkte (her)opening van bibliotheken in 2021.

Figuur 14: Jouw bibliotheek bood in 2021 producten en diensten op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn aan. Om welke gaat het?