Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2021

  1. Samenwerkingspartners en beleid

Partners en beleid rondom basisvaardigheden

Partners

Gemeente(n) en Stichting Lezen en Schrijven blijven vaste partners

Bibliotheken werken met veel en diverse partners samen op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen. Net als voorgaande jaren werken vrijwel alle bibliotheken samen met de gemeente(n) (96%). Ook met Stichting Lezen en Schrijven (66%) wordt veel samengewerkt, gevolgd door instellingen voor beroepsonderwijs (63%).

In vergelijking met 2020 hebben in 2021 minder bibliotheken afspraken gemaakt met de POI over de samenwerking rondom basisvaardigheden (41%); het aandeel is vergelijkbaar met pre-corona 2019 (39%). Ook het aandeel bibliotheken dat afspraken heeft gemaakt met maatschappelijke dienstverleners (36%) en andere taalaanbieders (32%) is gedaald ten opzichte van 2020.

Met welke partners heeft jouw bibliotheekorganisatie in 2021 formele afspraken gemaakt over de samenwerking rondom basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken / N: 139)

Beleid

Veel afspraken met gemeente rondom laaggeletterdheid

Bibliotheken die afspraken hebben gemaakt met de gemeente(n) over de dienstverlening, hebben met name formele doelen rondom laaggeletterdheid (81%), digitale vaardigheden, digitale inclusie en de e-overheid (75%) en basisvaardigheden (69%) vastgelegd. Daarnaast zijn veel afspraken gemaakt rondom volwasseneducatie (47%). In 2021 is de nadruk meer komen te liggen op digitale inclusie, wat zich heeft doorvertaald in aanzienlijk meer afspraken met de gemeenten rondom digitale vaardigheden, digitale inclusie en de e-overheid dan voorgaande jaren. Rondom basisvaardigheden zijn in 2021 (69%) minder afspraken gemaakt dan in 2020 (87%).

Doorverwijzing van groot belang in samenwerking gemeente

Naast de subsidiegerelateerde relatie tussen de bibliotheek en de gemeente bestaat de samenwerking veelal uit het doorverwijzen naar de bibliotheek (72%), het maken van prestatieafspraken (69%) en/of taalakkoorden (59%). In het verloop van de samenwerking met de gemeente is de afgelopen jaren nauwelijks iets veranderd.

Bibliotheken zijn verdeeld over invulling regierol gemeente

In de samenwerking met de gemeente rondom basisvaardigheden vindt 57% van de bibliotheken dat de gemeente voldoende een regierol inneemt. Ongeveer een op de drie bibliotheken die samenwerken met de gemeente, is het daar niet mee eens (31%). Veel van deze bibliotheken missen een proactieve houding van de gemeente of ervaren dat de rolverdeling per gemeente en per domein verschilt. Ook door corona en wisselingen van ambtenaren is de regie wat minder in handen van de gemeente geweest.

Over welke beleidsonderwerpen had jouw bibliotheek in 2021 met de gemeente(n) formele afspraken gemaakt over dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken die samenwerken met gemeente / N: 134)

Hoe verliep de samenwerking met de gemeente(n) rondom basisvaardigheden voor volwassenen in 2021? (Selectie: alle bibliotheken die samenwerken met gemeente / N: 134)