Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2021

  1. Terug- en vooruitblik

Successen, knelpunten en toekomstplannen

​​​​​​Successen en knelpunten

Alternatieve dienstverlening in coronatijd zowel knelpunt als succes

Zes op de tien bibliotheken ervaren de profilering van de bibliotheek als dienstverlener in het sociaal domein als een succes (58%). Daarnaast wordt de samenwerking met partners positief ervan (50%). Over de andere successen zijn de bibliotheken meer verdeeld. Waar de ene bibliotheek vooral de eigen expertise roemt (37%), haalt de ander meer uit de tevredenheid van de doelgroep (28%) of de voldoende beleidsprioriteit bij gemeente (22%).

Daar staat tegenover dat driekwart van de bibliotheken worstelden met het vinden en bereiken van de doelgroep (76%). Deze bibliotheken ervaren de grootste moeite met het bereiken van de doelgroep laaggeletterden NT1 (96%), maar ook met het vinden en bereiken van niet-digitaalvaardige burgers (54%), mensen met een lage sociaaleconomische status (37%) en laagtaalvaardige ouders (33%) is ondersteuning gewenst.

Ook onvoldoende personele bezetting (38%) en de organisatie rondom alternatieve dienstverlening door coronamaatregelen (35%) vormden in 2021 relatief vaak knelpunten.

Welke drie punten heeft jouw bibliotheekorganisatie in 2021 als de grootste successen ervaren in de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken / N: 139)

Welke drie punten (naast de sluiting door de coronamaatregelen) heeft jouw bibliotheekorganisatie in 2021 als de grootste knelpunten ervaren in de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken / N: 139)

​​​​​​Vooruitblik 2022

Inzet domein basisvaardigheden volwassenen verschilt

Voor 2022 hebben de meeste bibliotheken zich voorgenomen (meer) in te zetten op digitale inclusie (95%) en/of laagtaalvaardige ouders (73%). Waar in 2020 39% van de bibliotheken van plan was in 2021 in te zetten op nieuwe doelgroepen, is dat voor 2022 het voornemen van 45% van de bibliotheken.

Waarop gaat jouw bibliotheekorganisatie in 2022 inzetten voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken / N: 139)