Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2022

  1. Aanbod gezondheid, zorg en welzijn

Aanbod rondom gezondheid, zorg en welzijn

Vanuit de maatschappelijke opgaven kan de bibliotheek een belangrijke rol vervullen op het gebied van gezondheid en (digitale) zorg. Het past de bibliotheek om rond digitale zorg en e-health de burger te ondersteunen in het gebruik van digitale zorgtoepassingen en om informatie over gezondheid en gezondheidszorg te vinden (participatie in de informatiesamenleving). Daarnaast kan de bibliotheek een belangrijke rol vervullen met programmering van activiteiten en cursussen waarin het leren van lezen, schrijven, digitale vaardigheden en rekenen centraal staan, gekoppeld aan praktische toepassingen op het gebied van gezondheid (leven lang ontwikkelen). De bibliotheek ondersteunt zo immers met het kunnen begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid en een gezonde levensstijl.

Vanaf 2019 zien we een positieve ontwikkeling in het aanbod rondom gezondheid. Ieder jaar zijn er meer bibliotheken die aanbod hebben rondom dit thema. In 2019 bood 42% van de bibliotheekorganisaties diensten/producten rondom dit thema aan en in 2021 52%, het percentage stijgt verder naar 67% in 2022. 

Op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn wordt door 45% van de bibliotheken informatie aangeboden. Dit is meer dan in 2021, toen ongeveer een kwart van de bibliotheken deze informatie aanbood (27%). Daarnaast wordt door 44% van de bibliotheken de cursus DigiVitaler aangeboden (22% in 2021), waarbij mensen kennismaken met digitale zorg en ermee leren werken. In vergelijking met 2021 zijn er ook door meer bibliotheken themacafés en bijeenkomsten georganiseerd (18% in 2021 vs. 26% in 2022). Oefenen.nl biedt ook programma’s aan op het gebied van gezondheid en samenleving. In 2022 is er 1.815 keer geoefend met een programma binnen dit thema (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, 2023).  

In 2022 hielp ongeveer een vijfde van de bibliotheekorganisaties burgers met vragen over donorregistratie (22%). Verschillende bibliotheekorganisaties ondersteunden burgers hierbij met het Steffie-programma ‘Hoe werkt orgaandonatie?’ van Stichting Leer Zelf Online, dat onder andere wordt aangeboden op Oefenen.nl. Met het programma wordt donorregistratie in verschillende talen 
uitgelegd. 

Jouw bibliotheek bood in 2022 producten en diensten op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn aan. Om welke gaat het? (Selectie: alle bibliotheken / N: 137)