Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2022

  1. Aanbod Werk

Aanbod rondom Werk

In 2022 bood ongeveer de helft van de bibliotheken producten en/of diensten aan op het gebied van werk. Hoe groter het werkgebied van de bibliotheekorganisatie, hoe waarschijnlijker dat er producten en/of diensten werden aangeboden op het gebied van werk. Ongeveer één derde van de kleinere bibliotheekorganisaties (met minder dan 50.000 inwoners in het werkgebied) bood in 2022 op het gebied van werk geen producten en/of diensten aan. 

Op het gebied van werk en sollicitatie werd door ongeveer de helft van de bibliotheken activiteiten aangeboden, in 2022 vooral Walk&Talk netwerkbijeenkomsten (20%). Daarnaast bood 12% van de bibliotheken JobOn bijeenkomsten aan, waarbij mensen worden geholpen in hun zoektocht naar passend werk. Ongeveer één derde van de bibliotheekorganisaties geeft aan (ook) andere cursussen en/of netwerkactiviteiten te organiseren. Hier worden bijvoorbeeld genoemd: spreekuren (rondom solliciteren en loopbaan), Leerwerkloket, workshops (zoals Empowerment) en online activiteiten (zoals online Walk&Talk en JobOn bijeenkomsten). 

Jouw bibliotheek bood producten en diensten op het gebied van werk aan. Om welke gaat het? (Selectie: alle bibliotheken / N: 137)

Walk&Talk

Walk&Talk-bijeenkomsten hebben als doel deelnemers zelf de deskundige te laten worden in hun zoektocht naar werk. De – vaak maandelijkse – Walk&Talk-bijeenkomst wordt begeleid door bibliotheekmedewerkers en bestaat uit een inhoudelijk deel en een koffiepauze. Tijdens het inhoudelijke deel staat een praktisch onderwerp over solliciteren centraal. Tijdens de koffiepauze gaan deelnemers vrijblijvend met elkaar in gesprek en leren ze van elkaars (praktijk)ervaring (De Levende Sollicitatiegids, 2023).