Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2022

  1. Bronnen

Gebruikte bronnen bij dit onderzoek

Aker, E. van den., Brink, M. van den., Halewijn, E., Siekman, B. & Smits, T. (2022). Rapportage evaluatieonderzoek Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige OudersAmsterdam: ITTA UvA, in opdracht van KB. 

Bibliotheeknetwerk (2023a). Dossier de bibliotheek in coronatijd. Geraadpleegd op 01-10-2023. 

Bibliotheeknetwerk (2023b). Duidelijkheid financiering IDO’s. Geraadpleegd op 24-10-2023. 

Bibliotheeknetwerk (2023c). Inkoop e-content voor openbare bibliotheken. Geraadpleegd op 01-10-2023. 

Bibliotheeknetwerk (2023d). Interactieve catalogus Trefpunt leermiddelen. Geraadpleegd op 01-10-2023. 

Bibliotheeknetwerk (2023e). Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders. Geraadpleegd op 01-10-2023. 

Bibliotheeknetwerk (2023f). Sociaal-juridische hulp. Geraadpleegd op 01-10-2023. 

Bommeljé, Y. & Keur, P.A. (2013). De burger kan het niet alleen. PBLQatie nr. 41, juni 2013, Sdu Uitgevers.

Burgt, A. van de & Klaren, M. (2023). Bibliotheekstatistiek 2022. Den Haag: KB. 

Bus, A.G., IJzendoorn, M.H. van, Pellegrini, A.D. & Terpstra, W. (1994). Van voorlezen naar lezen: een meta-analyse naar intergenerationele overdracht van geletterdheid. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 10(3), p. 157-175.

Digisterker (2023). Certificaten cursus Werken met de e-overheid. Enschede: Stichting Digisterker.

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024Kamerstuk, 18-3-2019.

Het Begint met Taal (2023). Begrippenlijst. Geraadpleegd op 22-09-2023. 

KB, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) & Stichting Lezen (2022). Kwaliteitsimpuls Voorleestraject+.

KB (2023). Outputregistratietool: registraties Informatiepunten Digitale Overheid. Den Haag: KB.

Lankhorst, H. & Raaijmakers, M. (2019). Doorbreek de cyclus van laaggeletterheid. Strategisch stappenplan gezinsaanpak. Amsterdam/Den Haag: Kunst van Lezen (Stichting Lezen/KB). 

Manifestgroep en openbare bibliotheken (2018). Digitale Inclusie. Ondersteuning voor kwetsbare burgers.

Non, M., Dinkova, M. & Dahmen, B. (2021). Word digi-beter of blijf achter? Digitale vaardigheden en arbeidsmarktuitkomsten in Nederland. Den Haag: Centraal Planbureau (CPB).

Ponsioen, A. van (2023). Een onverminderde uitdaging. Verkennend in gesprek met/over digitaal kwetsbaren in de arbeidsmarktregio Groningen. Groningen: Digitale Academie Noord-Nederland.

Rijksoverheid (2022). Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl (2023). Jaarstatistieken 2022 Programmabezoeken, deelnemers en certificaten. Den Haag: Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.

Stichting Lezen & Schrijven & Maastricht University School of Business en Economics (2018). Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid. Den Haag: Stichting Lezen & Schrijven. 

Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Interprovinciaal Overleg (IPO), KB & ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bibliotheekconvenant 2020-2023. Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven

Tel mee met Taal (2019). Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).