Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2022

  1. Evaluatie

Hoe evalueren bibliotheken hun dienstverlening?

Vrijwel alle bibliotheken evalueren dienstverlening 

Bibliotheken werken steeds meer resultaat- of impactgericht. Er is een groeiende behoefte aan beter inzicht in de maatschappelijke relevantie en een stevige evidence base. Alle bibliotheekorganisaties verzamelen op één of meerdere manieren gegevens over de inrichting en de opbrengsten van de dienstverlening rondom basisvaardigheden. De verzamelde gegevens vormen de basis voor het continu verbeteren van de eigen dienstverlening, én voor het inzichtelijk maken van de maatschappelijke relevantie naar partners en financiers. Daarbij is met name de gemeente een belangrijke partij. 

Daarnaast is voor netwerkpartners de informatie die de bibliotheekorganisaties verzamelen soms ook van belang voor het verbeteren van de eigen dienstverlening. Dat geldt in het bijzondervoor de informatie die verzameld wordt met de outputregistratietool over de aard van de vragen die gesteld worden bij de IDO's. Deze feedbackloop krijgt steeds beter vorm. Het verzamelen van de data is de basis. De open antwoorden op de vragenlijsten worden gemonitord, en de vragenlijsten daarop aangepast, zodat ook actuele ontwikkelingen gevolgd kunnen worden. Vanaf begin 2023 wordt de data ontsloten via een gebruiksvriendelijk dashboard. 

Vrijwel alle bibliotheken (589 (bibliotheek)locaties in Q4 2022) registreerden in 2022 het aantal bezoekers van activiteiten (99%). Ook het aantal begonnen en afgeronde cursussen wordt door veel bibliotheken bijgehouden (86%). In vergelijking met 2021 werden iets vaker informele gesprekken met deelnemers gevoerd (39% vs. 33% in 2021) en meetinstrumenten voor zelfevaluatie gebruikt (15% vs. 8% in 2021). 

Meerderheid van de bibliotheken in Nederland maakte in 2022 gebruik van de Impactmonitor 

105 bibliotheken (72% van alle basisbibliotheken in Nederland) namen deel aan de Impactmonitor in de jaren 2019 tot en met 2022. Dat wil zeggen dat er voor deze bibliotheken minimaal een vragenlijst is ingevuld door cursisten. 

Op welke wijze werden er in 2022 gegevens over de inrichting en de opbrengsten van de dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen gemeten of geregistreerd? (Selectie: alle bibliotheken / N: 137)