Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2022

  1. Taalvaardigheid

Aanbod rondom taalvaardigheid

Groot aanbod gebruik collectie en computers

Het aanbod op het gebied van taalvaardigheid bestaat, net als vorige jaren, veelal uit het gebruik van de fysieke en digitale collectie (98%), het gebruik van computers (95%), advies, doorverwijzing en intakes (93%) en taalcafés (92%). Daarnaast bieden veel bibliotheken landelijk ingekochte programma’s aan, zoals de taalprogramma’s van Oefenen.nl (87%), en één op één oefenen met taalvaardigheid, zoals Taalmaatje en/of Kletsmaatje (85%). 14% van de bibliotheken heeft (ook) ander aanbod, zoals speciaal aanbod voor NT2’ers, zelf ontwikkelde taalweken en bijvoorbeeld trainingen Herkennen en signaleren van laaggeletterdheid. 

Jouw bibliotheek bood in 2022 producten en diensten op het gebied van taalvaardigheid aan. Om welke gaat het? (Selectie: alle bibliotheken / N: 137)

In 2022 is er 9.519 keer geoefend met een taalprogramma van Oefenen.nl. Dat is een stijging van 111% ten opzichte van het voorgaande jaar (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, 2023). 

(digi)Taalhuis aanwezig bij ruim negen op de tien bibliotheekorganisaties

Een (digi)Taalhuis is een lokale of regionale samenwerking tussen diverse partners, zoals de gemeente, bibliotheek, ROC’s, private taalaanbieders en vrijwilligers- en welzijnsorganisaties. Een gecertificeerd (digi)Taalhuis voldoet aan de bouwstenen, zoals deze zijn te vinden op de website van Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

Tevens is (digi)Taalhuis de benaming voor een fysieke plek waar mensen terechtkunnen als ze zich verder willen ontwikkelen op het gebied van basisvaardigheden. Hierna betreft het steeds de fysieke plek. Ook voor de vrijwilligers die hen helpen is het (digi)Taalhuis het centrale punt. 

Van alle basisbibliotheken met NT1 en/of NT2-aanbod had 96% in 2022 minimaal 1 (digi)Taalhuis in haar werkgebied, zowel in als buiten het bibliotheekgebouw. Dat komt gemiddeld neer op 1 (digi)Taalhuis per 49 duizend (volwassen) inwoners in het werkgebied. Hoe groter het werkgebied van de bibliotheek (in aantal inwoners), hoe meer (digi)Taalhuizen zich in het werkgebied bevinden. De meeste bibliotheken bieden in de bibliotheek zelf een (digi)Taalhuis aan: bij 98% van de bibliotheekorganisaties is in 2022 minimaal 1 (digi)Taalhuis gehuisvest.

Hoeveel (digi)Taalhuizen bevonden zich in 2022 in het werkgebied van jouw bibliotheekorganisatie? (Selectie: bibliotheken met NT1 en/of NT2-aanbod / N: 136)

Hoeveel van de (digi)Taalhuizen in het werkgebied bevonden zich in 2022 in een bibliotheekgebouw? (Selectie: bibliotheken met minimaal 1 (digi)Taalhuis in werkgebied / N: 130)