Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2022

  1. Terug- en vooruitblik

Successen, knelpunten en toekomstplannen

Successen

De helft van de bibliotheken ervaren de profilering van de bibliotheek als dienstverlener in het sociaal domein als één van de grootste successen van de dienstverlening, evenals de samenwerking met partners. Over de andere successen zijn de bibliotheken meer verdeeld, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid van de doelgroep  (47%) of de expertise binnen de bibliotheek (45%).  

Welke drie punten heeft jouw bibliotheekorganisatie in 2022 als de grootste successen ervaren in de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken / N: 137)

Het bereiken van de doelgroep blijft het grootste knelpunt

Daar staat tegenover dat ongeveer twee derde van de bibliotheken moeite hadden met het vinden en bereiken van de doelgroep. Dit is echter wel een lichte daling ten opzichte van 2021 (van 76% naar 69%). Deze bibliotheken hebben, net als voorgaande jaren, nog steeds de grootste moeite met het bereiken van de doelgroep laaggeletterden NT1 (97%), maar ook met het vinden en bereiken van niet-digitaalvaardige burgers (45%), mensen met een lage sociaaleconomische status (41%) en laagtaalvaardige ouders (40%). Uit de data van de outputregistratietool IDO's zien we wel dat daar vaker de doelgroep NT1 bereikt wordt. Niet gemeten wordt of dit om laaggelettterde NT1-ers gaat. Maar uit gesprekken met bibliotheken komt dit wel naar voren, dat via IDO's, hulpaanbod van partners rondom het IDO én met gerichte activiteiten, zoals een workshop ‘energietoeslag aanvragen', steeds beter ook de doelgroep laaggeletterde NT1 wordt bereikt door de bibliotheek.

Onvoldoende personele bezetting blijft voor veel bibliotheken een belangrijk knelpunt (47% in 2022 vs. 38% in 2021).  

Welke drie punten heeft jouw bibliotheekorganisatie in 2022 als de grootste knelpunten ervaren in de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken / N: 137)

Vooruitblik 2023

Voor 2023 hebben het overgrote merendeel van de bibliotheken zich voorgenomen de focus te leggen op dienstverlening rondom digitale inclusie/vaardigheden (90%). Daarnaast zijn bibliotheken ook van plan om in te zetten op het borgen van de huidige dienstverlening (78%) en op laagtaalvaardige ouders (66%).  

 

Waarop gaat jouw bibliotheekorganisatie in 2023 inzetten voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken / N: 137)

IDO’s zetten naar verwachting in 2023 voornamelijk meer in op deskundigheidsbevordering en lokale marketing

Om het informatiepunt te ontwikkelen zijn bibliotheken van plan om in 2023 met name in te zetten op deskundigheidsbevordering (85%) en lokale marketing (77%). Belangrijk daarbij te noemen is dat IDO’s in 2022 een structurele plek in de dienstverlening van bibliotheken gaan innemen, ook door structurele financiering vanaf 2023. Daarmee wordt de fase van opbouw afgerond en de inzet op borging van belang. 

Verder worden ook het aanbod digitale cursussen uitgebreid (62%), worden er extra medewerkers ingezet (56%) en zijn ongeveer de helft van de bibliotheken van plan de inzet op de sociaal educatieve kaart verder te ontwikkelen (52%). 

Welke ontwikkeling van het IDO/de IDO’s voorzie je in 2023? (Selectie: bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid / N: 137)