Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2017

  1. Inleiding van dit dossier

Inleiding van dit dossier

Dit jaar heeft voor de derde keer sinds de ingang van de nieuwe bibliotheekwet (Wsob) het onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob’ plaatsgevonden. Voorheen werd de gegevenslevering door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) uitgezet onder de noemer ‘BIS-enquête’. De onderzoeksgegevens in het dossier ‘Bibliotheekstatistiek 2017’ zijn gebaseerd op enquêtegegevens van de ‘Gegevenslevering Wsob’ die via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) zijn verzameld onder openbare bibliotheken rondom de thema’s bezit, financieel, personeel en kernfuncties, de gegevenslevering door de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de cijfers omtrent de landelijke digitale openbare bibliotheek. De verzamelde gegevens zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid en validiteit. Vervolgens zijn de bibliotheekcijfers, geaggregeerd op landelijk niveau, door het CBS gepubliceerd op StatLine.

Dossier

Op Bibliotheekinzicht.nl worden de belangrijkste bevindingen van de ‘Gegevenslevering Wsob’ gepresenteerd in artikelvorm, gebundeld in het dossier ‘Bibliotheekstatistiek 2017’. In deze artikelen komen de resultaten van de BOP-enquête, de gegevenslevering door de POI’s en de cijfers omtrent de landelijke digitale openbare bibliotheek aan bod. Daarnaast worden ook aanvullende bronnen aangehaald om de resultaten in bredere context te plaatsen. Vaak gaat het om onderzoek dat door of in opdracht van de KB is uitgevoerd, maar ook publicaties van onderzoeksinstituten, marktonderzoeksbureaus, partnerinstellingen en wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.

In dit dossier worden de gegevens over het jaar 2017 gepresenteerd en - waar mogelijk - afgezet tegen de gegevens van eerdere jaren. De cijfers over de ‘Gegevenslevering Wsob 2017’ zijn voorlopig, de cijfers over voorgaande jaren zijn definitief vastgesteld. Waar mogelijk gaan de cijfers terug tot 2005 om ook de trend op middellange termijn zichtbaar te maken. Het totaalbeeld dat naar voren komt uit deze geaggregeerde gegevens kan afwijken van het beeld op lokaal en regionaal niveau.

Databank

Zoals in 2016 is bepaald naar aanleiding van een WOB-verzoek, is de totale set gegevens die ten grondslag ligt aan het dossier ‘Bibliotheekstatistiek 2017’, openbaar gemaakt. De datasets van de ‘Gegevenslevering Wsob’ over 2017 en 2016 en de dataset van de Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek (LDOB) zijn toegankelijk via de databank van Bibliotheekinzicht. De komende tijd wordt de databank op Bibliotheekinzicht verder aangevuld met datasets, o.a. van de enquêtes die via het BOP worden uitgevoerd.

N.B. De cijfers in dit dossier zijn gebaseerd op de voorlopige statistieken over 2017. In november 2019 worden de definitieve statistieken over 2017 en de voorlopige statistieken over 2018 gepubliceerd. De definitieve statistieken over 2017 kunnen afwijken van de voorlopige statistieken. Eventuele correcties op de voorlopige statistieken - die na publicatie zijn doorgegeven door openbare bibliotheken - zijn in de definitieve statistieken verwerkt.