Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2017

  1. Leden, collectie en uitleningen

Een analyse van het aantal bibliotheekleden, de omvang van de fysieke collectie en het aantal uitleningen
Hoeveel burgers zijn er lid van de openbare bibliotheek? Hoe groot is de totale fysieke collectie waar bibliotheekleden gebruik van kunnen maken? En hoeveel jeugdboeken, boeken voor volwassenen en audiovisuele materialen lenen zij jaarlijks?

In 2017 telden de 149 Nederlandse openbare bibliotheekorganisaties gezamenlijk zo’n 3,7 miljoen leden. Dit aantal is gestabiliseerd ten opzichte van 2016, toen kwam het aantal leden ook rond de 3,7 miljoen uit. Net als in voorgaande jaren stijgt het aantal jeugdleden naar 2,3 miljoen in 2017. Recente stijgingen zijn mogelijk te danken aan de aanpak de Bibliotheek op school, waarbij kinderen via school lid van de bibliotheek kunnen worden. Tegenover de stijging van het aantal jeugdleden staat een daling van het aantal volwassen leden naar 1,4 miljoen in 2017. Deze daling is mogelijk oorzaak van een maatschappelijke trend: er wordt steeds minder gelezen.

De gezamenlijke collectie van (fysieke) boeken (23,4 miljoen), muziek cd’s (312 duizend), dvd’s (902 duizend) en bladmuziek (329 duizend) van alle openbare bibliotheken is in 2017 licht toegenomen, naar ruim 25,3 miljoen exemplaren. Net als bij het aantal leden is de stijging bij de collectie ook vooral zichtbaar voor jeugd.

Ondanks de stijging van de collectie blijft het totale aantal uitleningen dalen. Met uitzondering van de jeugdboeken, deze bleven met 35,9 miljoen uitleningen ongeveer gelijk aan 2016. In totaal werden er in 2017 67,3 miljoen fysieke boeken uitgeleend.

Materialen die niet aanwezig zijn bij een lokale bibliotheek, maar wel elders in Nederland in de collectie kunnen aangevraagd worden door bibliotheekleden. Deze materialen worden dan geleverd door een bibliotheek binnen de provincie, of als het daar niet is door een bibliotheek elders in het land. Dit wordt aangeduid als interbibliothecair leenverkeer (IBL). In 2017 werden er door bibliotheekleden 1,6 miljoen exemplaren aangevraagd. Het grootste gedeelte hiervan (1,4 miljoen) werd in de eigen provincie aangevraagd en ontvangen.