Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2018

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, POI’s en de KB verplicht om gegevens aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert deze in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek 2018.
Laatst bijgewerkt: 19 november 2019
alt

Leeswijzer Dossier Bibliotheekstatistiek 2018

Inhoudsopgave van dit dossier
In dit dossier bieden we inzicht in de status van het openbarebibliotheekstelsel in 2018 aan de hand van inspirerende rubrieken, waarin statistiek en context elkaar afwisselen.
Afbeelding
Bibliotheekstatistiek 2018
Voorwoord: De staat van het stelsel
Afbeelding
Procesgang gegevenslevering WSOB
Het belang van gegevenslevering
Afbeelding
Logo Raad voor Cultuur
Een bibliotheek voor iedereen: evaluatie Wsob
Afbeelding
Dashboard 2019
Instrumenten: van vragenlijst tot statistiek
Afbeelding
Afbeelding lezer
Leden, collectie en uitleningen
Afbeelding
Collectie
Meer lezen over de fysieke bibliotheek?
Afbeelding
infographic bibliotheekstatistiek 2018
Infographic: Openbare bibliotheken in Nederland
Afbeelding
Twee jonge kinderen met tablet
Meer weten over de digitale bibliotheek?
Afbeelding
Kinderen lezen boek
Inzicht in eigen bibliotheekorganisatie
Afbeelding
Vlaanderen
Buitenlandse bibliotheekrapportages
Afbeelding
School
Openbare bibliotheekvoorzieningen
Afbeelding
Bibliotheek
Lees meer over het aantal bibliotheken
Afbeelding
Frank Huysmans
Over cijfers achter verhalen en verhalen achter cijfers
Afbeelding
Inkomsten en uitgaven
Meer weten over de bedrijfsvoering van openbare bibliotheken?
Afbeelding
Samenwerking
Lees meer over de kernfuncties van openbare bibliotheken
Afbeelding
Begrippenlijst
Begrippenlijst