Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2018

  1. De digitale bibliotheek

Een analyse van de digitale bibliotheek: leden, collectie en uitleningen
Een analyse van de digitale bibliotheek: leden, collectie en uitleningen
Onderzoeken onderwijs 2020

Hoe is de digitale collectie van de landelijke digitale openbare bibliotheek samengesteld? Hoeveel burgers hebben een account om gebruik te maken van deze collectie? En hoeveel e-books, luisterboeken en cursussen lenen zij jaarlijks? De KB verzamelt deze gegevens vanaf 2015. Lees hier welke ontwikkelingen de digitale bibliotheek doormaakt.

Wat is de landelijke digitale openbare bibliotheek?

De landelijke digitale openbare bibliotheek, ofwel de online Bibliotheek, biedt bibliotheekleden toegang tot e-books en via de LuisterBieb-app tot luisterboeken. Tot 2019 bood de online Bibliotheek ook online cursussen aan. Daarnaast wordt via de online Bibliotheek één keer per jaar VakantieBieb opengesteld: een gratis app met e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb app opent op 1 juni met e-books voor jeugd, waarmee kinderen en jongeren kunnen doorlezen in de vakantie en hun leesvaardigheid op peil kunnen houden. Op 1 juli komen ook de e-books voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb sluit op 31 augustus.

Ruim 21 duizend e-books beschikbaar

De e-book collectie groeit gestaag: van circa 10 duizend e-books in 2015 tot ruim 21 duizend in 2018. Het merendeel van deze collectie bestaat uit e-books voor volwassenen: bijna 19 duizend. Het aanbod in de categorie fictie is groot, zowel voor volwassenen (circa 13 duizend e-books) als voor jeugd (ruim 2 duizend). Deze cijfers staan haaks op de ontwikkeling van de fysieke collectie: deze nam over de jaren juist in grootte af.

 

SVG Image
Icon publieke ruimte
411.000
Statistiekbeschrijving
e-book accounts
SVG Image
Icon bibliotheek
96%
Statistiekbeschrijving
is ook lid van de fysieke bibliotheek
SVG Image
21.000
Statistiekbeschrijving
e-books in de collectie
SVG Image
Icon gedrag
3,5
Statistiekbeschrijving
miljoen e-books uitgeleend

Meer luisterboeken beschikbaar

Naast e-books worden via de online Bibliotheek ook andere materialen aangeboden. In 2018 werden 62 e-book titels aangeboden via de VakantieBieb. Daarnaast waren via de online Bibliotheek ruim 2 duizend luisterboeken en 48 cursussen beschikbaar. In 2019 is het aanbod van cursussen via de digitale bibliotheek stopgezet.

Licenties digitale bibliotheek 2015 2016 2017 2018
E-books 10.611 12.299 18.222 21.583
VakantieBieb 66 60 66 62
Luisterboeken - 750 1.212 2.210
Cursussen - 32 42 48

Helft van de e-book accounts wordt actief gebruikt

Sinds de start in 2014 heeft de online Bibliotheek een forse groei doorgemaakt. Destijds werden via Bibliotheek.nl ruim 80 duizend nieuwe e-book accounts aangemaakt. Eind 2016 hadden 346 duizend bibliotheekleden een e-book account, in 2018 waren dat er bijna 411 duizend . Van alle e-book accounts kan 51% worden aangemerkt als actief, met minimaal één uitlening in de afgelopen 12 maanden. Bijna alle leden met e-book accounts zijn tevens lid van een lokale bibliotheek (96%). Hoewel het aandeel digital only -lidmaatschappen ten opzichte van het totaal aantal e-bookaccounts relatief klein is, lijkt deze abonnementsvorm wel degelijk aan een behoefte tegemoet te komen. Het aantal actieve digital only-lidmaatschappen steeg van circa 2,5 duizend accounts in 2016 naar bijna 9 duizend accounts in 2018.

Aantal uitleningen e-books blijft stijgen

Sinds de start van het e-bookplatform in 2014 laat het aantal uitleningen via de online Bibliotheek een stijgende lijn zien, met groeipercentages van 99% (2015) en 74% (2016). Daarna vlakte de groei relatief gezien af, maar bleef het aantal uitleningen stijgen. In 2016 werden 2,8 miljoen e-books uitgeleend door de online Bibliotheek; in 2018 is dat gestegen tot 3,5 miljoen uitleningen.

Het merendeel van de in 2018 uitgeleende e-books waren boeken voor volwassenen (91%). Het gemiddeld aantal uitgeleende e-books per actieve gebruiker stijgt nog steeds: van gemiddeld 5 in 2014 tot gemiddeld 17 in 2018.

Meer luisterboeken uitgeleend

Ook in het aantal uitleningen van luisterboeken is een stijging te zien. In 2018 werden ruim 1,3 miljoen luisterboeken uitgeleend, ruim 400 duizend meer dan het jaar daarvoor. Via de VakantieBieb werden in 2018 in een periode van 2 maanden 1,7 miljoen e-books uitgeleend. In 2017 waren dat ruim 2,2 miljoen uitleningen in een periode van 3 maanden. Het aantal uitgeleende cursussen daalde tussen 2017 en 2018 van 43 duizend naar 26 duizend. In 2019 is het aanbod van cursussen via de digitale bibliotheek stop gezet.

Uitleningen digitale bibliotheek 2015 2016 2017 2018
E-books 1.608.815 2.801.970 3.211.940 3.515.936
VakantieBieb 2.255.397 1.912.518 2.223.530 1.709.225
Luisterboeken 171.105 337.851 890.541 1.336.695
Cursussen - 11.774 42.519 26.421

 

Bronvermelding