Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2018

  1. Voor op de leesstapel

Links naar publicaties met meer (onderzoeks)informatie over de openbare bibliotheeksector in bredere context
Links naar publicaties met meer (onderzoeks)informatie over de openbare bibliotheeksector in bredere context.

Voor op de leesstapel

De veelheid aan onderzoeken naar de openbare bibliotheeksector levert een berg leesvoer op. Niet alleen hier op Bibliotheekinzicht, maar ook op andere websites is veel nuttige informatie te vinden. Zie je door de bomen het bos niet meer? Begin dan bij deze bronnen.

Basisvaardigheden voor volwassenen

In dit rapport lees je meer over de product- en dienstverlening van bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen. Met het landelijke programma de Bibliotheek en basisvaardigheden ondersteunen bibliotheken mensen met beperkte taal- en digivaardigheden, die daardoor moeilijk kunnen meekomen in de huidige (digitale) kennissamenleving.

Lees dit rapport

Bibliotheken en de Belastingdienst

Sinds 2017 kunnen burgers voor hulp en ondersteuning bij de (online) belastingaangifte terecht in de openbare bibliotheek. Destijds is met dit onderzoek de stand van zaken vlak na de start van de samenwerking met de Belastingdienst in kaart gebracht. Met de vervolgmetingen over 2018 en 2019 is de verdere ontwikkeling van de samenwerking in kaart gebracht.

Lees dit rapport

Bibliotheken en het primair onderwijs

Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan leesbevordering en mediawijsheid. Dit doen ze onder andere in samenwerking met het primair onderwijs. Dit gebeurt in landelijke programma’s zoals de Bibliotheek op school, maar ook in door de bibliotheek zelf ontwikkelde programma’s en initiatieven. In dit rapport lees je hoe deze samenwerking vorm krijgt.

Lees dit rapport

Bibliotheken en het voortgezet onderwijs

Naast het primair onderwijs werken bibliotheken steeds meer samen met het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in landelijke programma’s zoals de Bibliotheek op school, maar ook in door de bibliotheek zelf ontwikkelde programma’s en initiatieven. In dit rapport lees je hoe deze samenwerking vorm krijgt.

Lees dit rapport

Voor- en vroegschoolse educatie in de bibliotheek

In dit rapport lees je meer over de dienstverlening van openbare bibliotheken voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarbij is specifiek aandacht geschonken aan het landelijke programma BoekStart, zowel in de variant BoekStart voor baby’s als BoekStart in de kinderopvang.

Lees dit rapport

Leesmonitor

Met de Leesmonitor vertaalt Stichting Lezen beschikbare (onderzoeks)kennis over lezen, leesbevordering en literatuureducatie naar een breder publiek. Aan de hand van zeven thema’s komen de belangrijkste aandachtsgebieden binnen leesbevordering en literatuureducatie aan bod: cultuur, gedrag, motivatie, vaardigheid, leesbevordering, literatuureducatie en digitalisering.

Ga naar de Leesmonitor

Het culturele leven

In dit rapport presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau tien culturele domeinen, bezien vanuit veertien kernthema’s. Hiermee wordt het culturele leven in de jaren 2012-2017 in kaart gebracht. Bibliotheken en lezen komen in meerdere thema’s terug.

Lees deze publicatie

Library Map of the World

Met de Library Map of the World biedt the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) een wereldwijd overzicht van bibliotheekstatistieken. Hier kun je de statistieken per land inzien en landen met elkaar vergelijken.

Bekijk de Library Map of the World

EU Library Factsheets

Public Libraries 2030 verzamelt statistieken van bibliotheken en combineert deze data met de EU Digital Economy and Society Index (DESI). Deze gegevens zijn, in samenwerking met Princh en de IFLA Library Map of the World, gebundeld in factsheets per EU land.

Bekijk de factsheets