Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2018

  1. Zelf aan de slag?

Filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau in het interactieve dashboard
Filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau in het interactieve dashboard.

In dit dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob 2018 aan bod en worden deze resultaten in bredere context geplaatst. Daarnaast zijn de uitkomsten op Bibliotheekinzicht verwerkt in een interactief dashboard, waarin je kunt filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau en bibliotheken met elkaar kunt vergelijken. In dit webinar over het dashboard wordt toegelicht hoe je zelf met het dashboard aan de slag kunt gaan en waar je de inzichten uit het dashboard voor kunt gebruiken. 

Dashboard