Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2019

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, POI’s en de KB verplicht om gegevens aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert deze in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek 2019.
Laatst bijgewerkt: 9 augustus 2021
alt

Leeswijzer Dossier Bibliotheekstatistiek 2019

Inhoudsopgave van dit dossier
In dit dossier bieden we inzicht in de status van het openbarebibliotheekstelsel in 2019 aan de hand van inspirerende rubrieken, waarin statistiek en context elkaar afwisselen.
Afbeelding
Voorwoord: De staat van het stelsel
Afbeelding
Procesgang WSOB
Het belang van gegevenslevering
Afbeelding
De staat van het stelsel
Een bibliotheek voor iedereen: evaluatie Wsob
Afbeelding
Leden, collectie en uitleningen
Leden, collectie en uitleningen
Afbeelding
Vrouw leest boek bij kast
Meer lezen over de fysieke bibliotheek
Afbeelding
Infographic 2019
Infographic: openbare bibliotheken in Nederland
Afbeelding
KB gebouw
Inzicht in eigen bibliotheekorganisatie
Afbeelding
Scandinavië - Folkbibliotek i Norden
Een kijkje over de grenzen: bibliotheekstatistiek in het buitenland
Afbeelding
Bibliotheek
Column Mark Deckers
Afbeelding
Een persoon pakt een boek uit een boekenkast.
Meer weten over de bedrijfsvoering van openbare bibliotheken?
Afbeelding
Impactmonitor
Instrumenten: van vragenlijst tot statistiek
Afbeelding
Taalhuizen
Lees meer over de kernfuncties van openbare bibliotheken
Afbeelding
OB Den Haag
Ontmoeting en debat in de bibliotheek
Afbeelding
man met smartphone
Voor op de leesstapel
Afbeelding
Begrippenlijst
Begrippenlijst