Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2019

  1. Ontmoeting en debat in de bibliotheek

Een impressie van activiteiten die bibliotheken in het kader van deze kernfunctie uitvoeren
Van oktober 2019 tot april 2020 deed Sjoerd Hekman, masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen en als stagiair verbonden aan de KB, onderzoek naar de publieke sfeer in openbare bibliotheken. Hij besteedde daarbij speciale aandacht aan de kernfunctie ontmoeting en debat, die in het programma van bibliotheken een steeds grotere rol speelt. Hieronder worden drie activiteiten uitgelicht die hij bijwoonde, en waaraan hij bijzondere herinneringen overhield.

De Bibliotheek Den Haag: Een duik in de filosofie

OB Den Haag

In deze activiteit bij de Bibliotheek Den Haag geven twee beroepsfilosofen een korte stoomcursus filosoferen. Ondanks het maandelijks terugkerende karakter van de activiteit is het geenszins nodig iedere sessie bij te wonen. Een divers publiek schuift aan om op een toegankelijke manier met filosofie bezig te zijn – bijvoorbeeld om, zoals tijdens de door Sjoerd bijgewoonde editie, je eigen vooroordelen te bevragen. Alle verschillende gedachten en meningen krijgen een plaats en worden tegelijkertijd kritisch onder de loep genomen. Want wat is een vooroordeel nu eigenlijk precies?

Ga naar de website van de Bibliotheek Den Haag

De Bibliotheek Rotterdam: De wereld in verhalen

OB Rotterdam

In samenwerking met Stichting Pluspunt, centrum voor senioren en participatie, verzorgt de Bibliotheek Rotterdam op reguliere basis een middag die bolstaat van verhalen. Aan de hand van een thema delen twee getrainde vertellers een mooie ervaring of hun passie of kennis een onderwerp waarover hij of zij niet over uitgepraat raken. Zo nodigen zij de deelnemers uit hun verhalen met de groep te delen. De eerste bijeenkomst, waarbij Sjoerd aanwezig was, vond plaats op Internationale Vrouwendag. Deze middag stond daarom in het teken van vrijheid en emancipatie. Bij ieder thema worden boeken, cd’s en dvd’s uit de collectie gezocht, die de deelnemers mogen lenen.

Ga naar de website van de Bibliotheek Rotterdam

Op vrijdagmiddag 13 november 2020 verzorgde Sjoerd een webinar waarin hij zijn onderzoek presenteerde. De webinar is via de webinarpagina op Bibliotheeknetwerk terug te zien. Je vindt hier ook onze andere webinars.

LocHal: Luister- en vertelgroep

LocHal

Deze tweewekelijke activiteit in de Tilburgse LocHal vindt plaats in een kleine groep, waarin twee vrijwilligers steeds vertellen over wat ze de afgelopen weken is in het dagelijks leven opgevallen. Ze gieten deze observaties in de vorm van een verhaal, column of gedicht, vaak met een actuele knipoog. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Het leidt tot conversaties over een variatie aan onderwerpen, zoals de rol van het Nederlandse volkslied in onze cultuur of het verschil tussen man en vrouw. Zowel leden als niet-leden mogen aanschuiven – dat laatste gebeurt, zag Sjoerd, met grote regelmaat.

Ga naar de website van de LocHal

Op vrijdagmiddag 13 november 2020 verzorgde Sjoerd een webinar waarin hij zijn onderzoek presenteerde. De webinar is via de webinarpagina op Bibliotheeknetwerk terug te zien. Je vindt hier ook onze andere webinars.