Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2020

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, POI’s en de KB verplicht om gegevens aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert deze in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek 2020.
Laatst bijgewerkt: 2 augustus 2021
alt

Leeswijzer Dossier Bibliotheekstatistiek 2020

Inhoudsopgave van dit dossier
In dit dossier bieden we inzicht in de status van het openbarebibliotheekstelsel in 2020 aan de hand van inspirerende rubrieken, waarin statistiek en context elkaar afwisselen.
Afbeelding
Lezer met een mondkapje op in de bibliotheek.
Voorwoord: de staat van het stelsel
Afbeelding
Bibliotheken in crisistijd
De bibliotheek in coronatijd
Afbeelding
Corona
Het belang van de gegevenslevering
Afbeelding
Bibliotheekconvenant
Een bibliotheek voor iedereen: van Wsob naar Netwerkagenda
Afbeelding
Stockfoto lezende vrouw
Leden, collectie en uitleningen
Afbeelding
Foto collectie
Meer lezen over de fysieke bibliotheek?
Afbeelding
Inforgraphic
Infographic: openbare bibliotheken in Nederland
Afbeelding
Jongeren op een rijtje, allemaal lezend op een mobiel apparaat.
Meer weten over de digitale bibliotheek?
Afbeelding
KB gebouw
Inzicht in eigen bibliotheekorganisatie
Afbeelding
Zelf aan de slag
Zelf aan de slag?
Afbeelding
Scandinavië - Folkbibliotek i Norden
Buitenlandse bibliotheekrapportages
Afbeelding
OB voorzieningen
Openbare bibliotheekvoorzieningen
Afbeelding
Bibliotheek
Lees meer over het aantal bibliotheken
Afbeelding
Ingrid Balijon
Column: De winst van de Wsob
Afbeelding
Inkomsten en uitgaven
Meer weten over de bedrijfsvoering van ob's?
Afbeelding
Dashboard
Instrumenten: van vragenlijst tot statistiek
Afbeelding
Klas met kinderen, kinderen zitten met hun rug naar de camera.
Lees meer over de kernfuncties van openbare bibliotheken
Afbeelding
Inforgraphic Leesbevordering Jeugd
Leesbevordering in de bibliotheek: jeugd
Afbeelding
Belastingdienst
De invloed van corona op de bibliotheekdienstverlening
Afbeelding
Blije jeugdleden door afhaaltassen
Bijzondere coronaverschijnselen