Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2020

  1. Instrumenten: van vragenlijst tot statistiek

De belangrijkste instrumenten voor dataverzameling rondom bibliotheken op een rij
De statistieken in dit dossier zijn via verschillende bronnen verzameld, maar worden ook via verschillende wegen naar buiten gebracht. Hier hebben we de belangrijkste instrumenten voor je op een rijtje gezet. Zo kun je zelf met de data aan de slag, meer lezen over een specifiek thema of weet je waar je voortaan moet zijn om een vragenlijst in te vullen.

Dashboard Bibliotheekstatistiek

In dit interactieve dashboard worden de statistieken over 2020 op landelijk, provinciaal en lokaal niveau gepresenteerd. Daarnaast kun je de statistieken van meerdere bibliotheken hier met elkaar vergelijken.

Ga naar het dashboard

Dashboard

StatLine (CBS)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert een deel van de uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob op geaggregeerd niveau voor het totaal aan openbare bibliotheken gepubliceerd op StatLine. Dit zijn met name gegevens over de klassieke uitleenfunctie van de bibliotheken.

Ga naar StatLine

CBS

Bibliotheekmonitor

De Gegevenslevering Wsob onder openbare bibliotheken en POI’s wordt uitgezet via de Bibliotheekmonitor (voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform). Jaarlijks worden via de Bibliotheekmonitor nog zeven andere metingen uitgevoerd, bijvoorbeeld naar thema’s als basisvaardigheden en de samenwerking tussen bibliotheken en het onderwijs.

Lees meer over de Bibliotheekmonitor

Bibliotheekmonitor

Impactmonitor

De Impactmonitor (voorheen: Effectenmonitor) van de KB helpt bibliotheken bij het meten van de effecten van cursussen en activiteiten. De Impactmonitor biedt een set standaard vragenlijsten om op eenvoudige wijze effecten te meten. Het onderzoek uitzetten en rapporteren kan ook, middels een persoonlijk bibliotheekportal.

Lees meer over de Impactmonitor

Impactmonitor

Monitor de Bibliotheek op school

De Monitor de Bibliotheek op school brengt jaarlijks de opbrengst van de samenwerking tussen bibliotheken en het onderwijs in kaart. Hiervoor worden digitale vragenlijsten ingevuld door leerlingen, docenten en leesconsulenten van de bibliotheek.

Lees meer over de Monitor de Bibliotheek op school

Monitor de Bibliotheek op school

Monitor BoekStart

De Monitor BoekStart in de kinderopvang brengt jaarlijks het leesklimaat in de kinderopvang in kaart. Hiervoor worden digitale vragenlijsten ingevuld door pedagogisch medewerkers, voorleescoördinatoren en/of locatiemanagers en bibliotheekmedewerkers.

Lees meer over de Monitor BoekStart

Monitor BoekStart

Outputregistratietool

Met de Outputregistratietool kunnen bibliotheken gegevens over de output rondom het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) gemakkelijk registreren, zoals van hen wordt gevraagd vanuit de bijbehorende subsidieregeling van de overheid. Via deze tool kunnen bibliotheken ook een overzicht van alle IDO registraties per vestiging of per bibliotheek downloaden. Op de langere termijn zal de Inputregistratietool worden uitgebreid met andere thema’s, zodat ook andere activiteiten in de bibliotheek kunnen worden geregistreerd.

Lees meer over de outputregistratietool

Outputregistratietool