Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2020

  1. Leesbevordering in de bibliotheek: jeugd

Zicht op de samenwerking tussen bibliotheken en onderwijs in 2020
Via de Bibliotheekmonitor voert de KB onderzoek uit naar de landelijke programma’s waarmee verdere invulling wordt gegeven aan de kernfuncties van de openbare bibliotheek, zoals Basisvaardigheden, BoekStart en de Bibliotheek op school.

De uitkomsten van de metingen rondom leesbevordering voor jeugd zijn samengevoegd in één overzichtelijke infographic. Hiermee wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt wat de bibliotheek aanbiedt rondom leesbevordering voor jeugd, maar ook wat dit aanbod oplevert in termen van bereik en impact. Alle bibliotheekorganisaties die hebben deelgenomen aan de metingen rondom voor- en vroegschoolse educatie en de samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs ontvangen tevens een lokale variant van deze infographic, waarin de resultaten op bibliotheekniveau worden gepresenteerd.

Afbeelding
Inforgraphic Leesbevordering Jeugd