Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2021

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, POI’s en de KB verplicht om gegevens aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert deze in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek 2021.
Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022
alt

Leeswijzer Dossier Bibliotheekstatistiek 2021

Inhoudsopgave van dit dossier
In dit dossier bieden we inzicht in de status van het openbarebibliotheekstelsel in 2021 aan de hand van inspirerende rubrieken, waarin statistiek en context elkaar afwisselen.
Afbeelding
Lezer met een mondkapje op in de bibliotheek.
Voorwoord: De staat van het stelsel
Afbeelding
Coronamaatregelen in bibliotheek Nijmegen
De coronaperiode in vogelvlucht
Afbeelding
Corona
Het belang van de gegevenslevering
Afbeelding
Newerkagenda
Een bibliotheek voor iedereen: van Wsob naar Netwerkagenda
Afbeelding
Leden, collectie en uitleningen
Afbeelding
Collectie
Meer lezen over de fysieke bibliotheek?
Afbeelding
Infographic: Openbare bibliotheken in Nederland
Afbeelding
Digitale Bibliotheek
De digitale bibliotheek
Afbeelding
Meer weten of de Digitale Bibliotheek
Meer weten over de digitale bibliotheek?
Afbeelding
KB gebouw
Inzicht in eigen bibliotheekorganisatie
Afbeelding
Zelf aan de slag
Zelf aan de slag?
Afbeelding
Scandinavië - Folkbibliotek i Norden
Buitenlandse bibliotheekrapportages
Afbeelding
Bibliotheek Bolsward
Openbare bibliotheekvoorzieningen
Afbeelding
Bibliotheek
Lees meer over het aantal bibliotheken
Afbeelding
Menukaart voor data-geïnformeerd werken
Afbeelding
Inkomsten en uitgaven
Meer weten over de bedrijfsvoering van openbare bibliotheken?
Afbeelding
Dashboard
Instrumenten: van vragenlijst tot statistiek
Afbeelding
Klas met kinderen, kinderen zitten met hun rug naar de camera.
Lees meer over de kernfuncties
Afbeelding
Dashboard Bibliotheekleden
Infographic: Dashboard Bibliotheekleden
Afbeelding
Twee vrouwen en een man met mondkapjes kijken op laptop in bibliotheek
Corona’s invloed op de bibliotheekdienstverlening