Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2021

  1. Infographic: Openbare bibliotheken in Nederland

De belangrijkste bibliotheekstatistieken van 2021 in één infographic
In dit dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob 2021 aan bod en worden deze resultaten in bredere context geplaatst. Daarnaast is een samenvatting van de resultaten grafisch weergegeven in een infographic. Hiermee wordt de status van het openbarebibliotheekstelsel in Nederland in één oogopslag zichtbaar. Alle bibliotheekorganisaties die hebben deelgenomen aan de Gegevenslevering Wsob 2021 ontvangen tevens een lokale variant van deze infographic, waarin de resultaten op bibliotheekniveau worden gepresenteerd.