Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2021

  1. Voor op de leesstapel

Links naar meer informatie over de openbare bibliotheeksector
De veelheid aan onderzoeken naar de openbare bibliotheeksector levert een berg leesvoer op. Niet alleen hier op Bibliotheeknetwerk, maar ook op andere websites is veel nuttige informatie te vinden. Zie je door de bomen het bos niet meer? Begin dan bij deze bronnen.

Leesmonitor

Met de Leesmonitor vertaalt Stichting Lezen beschikbare (onderzoeks)kennis over lezen, leesbevordering en literatuureducatie naar een breder publiek. Aan de hand van zeven thema’s komen de belangrijkste aandachtsgebieden binnen leesbevordering en literatuureducatie aan bod: cultuur, gedrag, motivatie, vaardigheid, leesbevordering, literatuureducatie en digitalisering.

Ga naar de Leesmonitor

Library Map of the World

Met de Library Map of the World biedt the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) een wereldwijd overzicht van bibliotheekstatistieken. Hier kun je de statistieken per land inzien en landen met elkaar vergelijken.

Bekijk de Library Map of the World

EU Library Factsheets

Public Libraries 2030 verzamelt statistieken van bibliotheken en combineert deze data met de EU Digital Economy and Society Index (DESI). Deze gegevens zijn, in samenwerking met Princh en de IFLA Library Map of the World, gebundeld in factsheets per EU-land.

Bekijk de factsheets

Cultuurmonitor

De Cultuurmonitor is een instrument door en voor de culturele sector. De monitor brengt gegevens samen over ontwikkelingen in het culturele leven en wil daarmee bijdragen aan een sterke cultuursector in Nederland. De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor biedt een introductie op dit nieuwe instrument, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de cultuursector in 2021, en de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s in de Cultuurmonitor.

Lees het rapport

PISA-onderzoek

Het PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) is een grootschalig internationaal vergelijkend trendonderzoek naar de manier waarop het onderwijs 15-jarigen uit 79 landen voorbereidt op het functioneren als mondige burger in de huidige kennismaatschappij. Het onderzoek toetst leerlingen op de mate waarin zij hun vaardigheden in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen kunnen toepassen in dagelijkse situaties. De resultaten van laatste editie van het PISA-onderzoek, waarin Nederland ondermaats scoorde, zijn te vinden in het rapport Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Dit rapport laat zien dat de geletterdheid van Nederlandse 15-jarigen sterk gedaald is. In drie jaar tijd is het percentage onvoldoende geletterde leerlingen gestegen van 18% tot 24%.

Lees het onderzoek

Stichting Marktonderzoek Boekenvak

Voor onderzoek naar consumentengedrag rondom het lezen, kopen en lenen van boeken werkt de KB nauw samen met Stichting Lezen, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de Koninklijke Boekverkopersbond en de Groep Algemene Uitgevers (GAU). Deze partners zijn verenigd in de Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB).

Ga naar de website

Bibliotheek voor de Toekomst

Welke kennis hebben we nodig om de unieke rol en betekenis van bibliotheken op de korte en middellange termijn te ondersteunen? De Kennisagenda Openbare Bibliotheken beschrijft drie overkoepelende thema’s die als basis kunnen dienen voor onderzoek naar de veranderende rol en positionering van bibliotheken.

Lees meer over de Bibliotheek voor de Toekomst