Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2022

  1. Corona’s invloed op de bibliotheekdienstverlening

Wat weten we uit ander onderzoek?
Ook in de andere metingen van de Bibliotheekmonitor van de KB is na twee jaar coronacrisis herstel zichtbaar. In dit artikel worden de uitkomsten van de jaarlijkse Bibliotheekmonitormetingen van de KB samengevat. Zij hebben betrekking op de invloed van de coronamaatregelen op de samenwerking met voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en de Belastingdienst.

Voorschoolse educatie: bibliotheken willen door met alternatieve dienstverlening

Voor baby’s, peuters en kleuters is voorschoolse educatie in de bibliotheek een essentiële voorziening om laaggeletterdheid te voorkomen. In 2020 en 2021 waren bibliotheken, maar ook kinderopvanglocaties en consultatiebureaus, echter een deel van de tijd gesloten of beperkt open door de coronamaatregelen. Hierdoor konden bibliotheken minder trainingen aanbieden aan ouders en personeel, konden minder BoekStartkoffertjes worden uitgedeeld en daalde het aantal bibliotheekleden van 0 tot 4 jaar. In het schooljaar 2021/2022 was de invloed van de coronamaatregelen kleiner en volgde een inhaalslag. Er werd een recordaantal van 89.000 nieuwe leden ingeschreven, het aantal uitgedeelde BoekStartkoffertjes steeg en bibliotheken konden meer lees- en mediabevorderende programma's aanbieden. Toch lijkt corona ook een blijvende impact te hebben: bijna alle bibliotheken willen de alternatieve dienstverlening die ze in coronatijd gestart zijn, in de toekomst blijven aanbieden.

Lees het laatste onderzoek naar voorschoolse educatie 

Primair onderwijs: herstel na corona

Alle openbare bibliotheken in Nederland werken samen met het primair onderwijs aan leesbevordering en digitale geletterdheid. In zowel het schooljaar 2020/2021 als het schooljaar 2021/2022 kreeg deze samenwerking te maken met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, waardoor activiteiten en de uitvoering van campagnes bemoeilijkt werden. Bibliotheken boden daarom op veel verschillende manieren alternatieve dienstverlening aan, al gebeurde dit in het schooljaar 2021/2022 iets minder dan in het voorgaande jaar. Niettemin bood in dit tweede schooljaar met corona 96% van de bibliotheken alternatieve dienstverlening aan op het gebied van leesbevordering, en 71% op het gebied van digitale geletterdheid. Na afschaling van de coronamaatregelen pasten bibliotheken hun dienstverlening aan op de veranderende omstandigheden. Het aantal activiteiten rondom leesbevordering en digitale geletterdheid nam toe, evenals het aantal nieuwe en actieve leden in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Lees het laatste onderzoek naar het primair onderwijs

Voortgezet onderwijs: nadruk op leesbevordering

Ook het voortgezet onderwijs kreeg tijdens de coronacrisis te maken met sluitingen. In het schooljaar 2020/2021 daalde het aantal samenwerkingen tussen bibliotheken en schoollocaties van 828 naar 726. Ruim de helft van de bibliotheken bood alternatieve dienstverlening aan, zoals adviezen over de inrichting van thuisonderwijs en boekpromotievideo’s. Ook in het schooljaar 2021/2022 bleven bibliotheken dergelijke dienstverlening aanbieden, voornamelijk op het gebied van leesbevordering. Nadat de meeste coronamaatregelen begin 2022 werden opgeheven vond een inhaalslag plaats in het aantal samenwerkingen en het aantal aangeboden diensten, voornamelijk rondom leesbevordering.

Lees het laatste onderzoek naar het voortgezet onderwijs 

Belastingdienst: terugkeer naar fysieke dienstverlening

Sinds 2017 kunnen burgers voor hulp en ondersteuning bij hun belastingaangifte terecht in de openbare bibliotheek. In 2020 en 2021 werd deze dienstverlening bemoeilijkt door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Hoewel bibliotheken alsnog veel mensen hebben kunnen helpen met alternatieve dienstverlening, daalde het totaal aantal burgers dat geholpen werd van circa 13,4 duizend in 2019 naar nog geen 5 duizend in 2020 en zo’n 7 duizend in 2021. Na de opheffing van de meeste maatregelen begin 2022 kon de fysieke dienstverlening weer worden aangeboden, waardoor het aantal bereikte burgers in 2022 steeg naar zo’n 9,7 duizend. De opgezette alternatieve dienstverlening werd slechts door een klein deel van de bibliotheken voortgezet, omdat de doelgroep van deze dienstverlening het meest gebaat is bij persoonlijke hulp in een fysieke context.

Lees het laatste onderzoek naar de Belastingdienst