Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2022

  1. Instrumenten: van vragenlijst tot statistiek

Waar vind je meer data over de bibliotheek?
De statistieken in dit dossier zijn via verschillende bronnen verzameld, maar worden ook via verschillende wegen naar buiten gebracht. Hier hebben we de belangrijkste instrumenten voor je op een rijtje gezet. Zo kun je zelf met de data aan de slag, meer lezen over een specifiek thema of weet je waar je voortaan moet zijn om een vragenlijst in te vullen.

Dashboard Bibliotheekstatistiek

Dashboard

In dit interactieve dashboard worden de statistieken over 2022 op landelijk, provinciaal en lokaal niveau gepresenteerd. Daarnaast kun je de statistieken van meerdere bibliotheken hier met elkaar vergelijken. 

Ga naar het dashboard 

StatLine (CBS)

Logo StatLine.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert een deel van de uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob op geaggregeerd niveau voor het totaal aan openbare bibliotheken op StatLine. Dit zijn met name gegevens over de klassieke uitleenfunctie van de bibliotheken. 

Ga naar StatLine

Dashboard Fysieke collectie

Outputregistratietool

Het dashboard Fysieke collectie biedt inzicht in de omvang, samenstelling en het gebruik van de fysieke collectie van openbare bibliotheken. Je kunt de data filteren op provincie, omvang van het werkgebied, bibliotheekorganisatie en -locatie. Het dashboard is een aanvulling op de collectie kerngegevens uit de Gegevenslevering Wsob. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de collectiedata die vanuit de bibliotheeksystemen doorgestuurd worden naar het datawarehouse van de KB.

Bekijk het Dashboard Fysieke collectie

Bibliotheekmonitor

Bibliotheekmonitor

De Gegevenslevering Wsob onder openbare bibliotheken en POI’s wordt uitgezet via de Bibliotheekmonitor (voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform). Jaarlijks worden via de Bibliotheekmonitor nog zeven andere metingen uitgevoerd, bijvoorbeeld naar thema’s als basisvaardigheden en de samenwerking tussen bibliotheken en het onderwijs.

Lees meer over de Bibliotheekmonitor

Impactmonitor

Impactmonitor

De Impactmonitor van de KB helpt bibliotheken bij het meten van de effecten van cursussen en activiteiten. De Impactmonitor biedt een set standaard vragenlijsten om op eenvoudige wijze effecten te meten. Het onderzoek uitzetten en rapporteren kan ook, middels een persoonlijk bibliotheekportal.

Lees meer over de Impactmonitor 

Monitor de Bibliotheek op school

Monitor de Bibliotheek op school

De Monitor de Bibliotheek op school brengt jaarlijks de opbrengst van de samenwerking tussen bibliotheken en het onderwijs in kaart. Hiervoor worden digitale vragenlijsten ingevuld door leerlingen, docenten en leesconsulenten van de bibliotheek. 

Lees meer over de Monitor de Bibliotheek op school

Monitor BoekStart

Monitor BoekStart

De Monitor BoekStart in de kinderopvang brengt jaarlijks het leesklimaat in de kinderopvang in kaart. Hiervoor worden digitale vragenlijsten ingevuld door pedagogisch medewerkers, voorleescoördinatoren en/of locatiemanagers en bibliotheekmedewerkers. 

Lees meer over de Monitor BoekStart

Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

IDO Dashboard

De resultaten van de IDO registraties uit de Outputregistratietool zijn door de KB verwerkt in dit interactieve dashboard. Het dashboard biedt inzicht in de inrichting van de registrerende IDO’s, de achtergrond van de bezoekers en hun vragen en de geboden hulp. Je kunt de resultaten filteren op jaar, provincie, gemeente en bibliotheekorganisatie en -locatie om de IDO dienstverlening te evalueren, optimaliseren en te verantwoorden.

Bekijk het IDO Dashboard