Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2022

  1. Meer weten over de bedrijfsvoering van openbare bibliotheken?

Meer informatie over personeel, vrijwilligers en financiën
In de volgende artikelen komen de statistieken rondom de bedrijfsvoering van openbare bibliotheken aan bod en worden deze ontwikkelingen in een bredere context geplaatst. Lees meer over de ontwikkeling door de jaren heen, de inkomsten en uitgaven van bibliotheken, de inzet van personeel en vrijwilligers en de wijze waarop de bibliotheek als werkgever met haar tijd meegaat.
Afbeelding
Spaarvarken naast stapels munten.
Afbeelding
Bovenaanzicht van een balie in een bibliotheek.
Afbeelding
Een persoon pakt een boek uit een boekenkast.
Afbeelding
Tetrispuzzel.