Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2022

  1. Voor op de leesstapel

Meer onderzoeksinformatie over het bibliotheeknetwerk
De veelheid aan onderzoeken naar de openbare bibliotheeksector levert een berg leesvoer op. Niet alleen hier op Bibliotheeknetwerk, maar ook op andere websites is veel nuttige informatie te vinden. Zie je door de bomen het bos niet meer? Begin dan bij deze bronnen.

Leesmonitor

Met de Leesmonitor maakt Stichting Lezen (onderzoeks)kennis over lezen, leesbevordering en literatuureducatie beschikbaar voor een breder publiek. Aan de hand van zeven thema’s komen de belangrijkste aandachtsgebieden binnen leesbevordering en literatuureducatie aan bod: cultuur, gedrag, motivatie, vaardigheid, leesbevordering, literatuureducatie en digitalisering. 

Ga naar de Leesmonitor

Cultuurmonitor

De Cultuurmonitor van de Boekmanstichting is een instrument door en voor de culturele sector. De monitor brengt analyses en data samen over ontwikkelingen in het culturele leven en wil daarmee bijdragen aan een sterke cultuursector in Nederland. Informatie over bibliotheken is onder meer te vinden op de domeinpagina Letteren en in de database. Daarnaast bevat de monitor themapagina's over thema's die voor de gehele cultuursector van belang zijn, zoals diversiteit en inclusie, duurzaamheid en digitale transformatie. Naast de Cultuurmonitor beheert de Boekmanstichting ook een catalogus met meer dan 80.000 publicaties over kunst, cultuur en beleid. Hiervan gaan bijna 3.000 publicaties over bibliotheken, waaronder ruim 500 onderzoeksrapporten.

Bekijk de Cultuurmonitor

Stichting Marktonderzoek Boekenvak 

In opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) voert GfK elk kwartaal consumentenonderzoek uit rondom het lezen, kopen en lenen van boeken. Elk jaar vinden een reguliere meting en drie themametingen plaats. Recente themametingen hadden bijvoorbeeld betrekking op thema’s als leesbevordering, anderstalig lezen, digitaal lezen en diversiteit. SMB is een samenwerking van de KB, Stichting Lezen, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de Koninklijke Boekverkopersbond en de Groep Algemene Uitgevers (GAU).

Ga naar de onderzoeken van Stichting Marktonderzoek Boekenvak

Bibliotheek voor de toekomst

Binnen het programma de Bibliotheek voor de toekomst doet de KB samen met partners onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving, rondom vraagstukken die de komende jaren naar verwachting prominent op de maatschappelijke agenda komen te staan. De webpagina van het programma biedt een overzicht van lopende en afgeronde projecten en meer informatie over de verschillende kennisthema's. 

Lees meer over het programma Bibliotheek voor de toekomst

PISA

Het PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) is een grootschalig internationaal vergelijkend trendonderzoek naar de manier waarop het onderwijs 15-jarigen uit 79 landen voorbereidt op het functioneren als mondige burger in de huidige kennismaatschappij. In 2018 was leesvaardigheid het hoofdthema van dit onderzoek. De resultaten lieten zien dat de geletterdheid van Nederlandse 15-jarigen sterk gedaald is. In drie jaar tijd is het percentage onvoldoende geletterde leerlingen gestegen van 18% tot 24%. Bovendien bleken Nederlandse jongeren van alle onderzochte landen het minst gemotiveerd te zijn om te lezen.

Lees (de resultaten van) het onderzoek

Library Map of the World

De Library Map of the World van de International Federation of Library Associations (IFLA) biedt een schat aan informatie over bibliotheken wereldwijd. Op de website zijn onder meer statistieken te vinden, beschrijvingen van hoe het bibliotheekwerk in verschillende landen georganiseerd is, en initiatieven van bibliotheken die bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Bekijk de Library Map of the World

EU Library Factsheets

Public Libraries 2030 verzamelde in samenwerking met Princh en IFLA Library Map of the World statistieken van bibliotheken in de 28 landen die in 2019 lid waren van de Europese Unie. Deze gegevens zijn gecombineerd met de EU Digital Economy and Society Index (DESI), en worden gepresenteerd in overzichtelijke infographics per land.

Bekijk de infographics