Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Impact

  1. Colofon

Over de totstandkoming van dit dossier
Over de totstandkoming van dit dossier

Aan dit dossier hebben meegewerkt:

Redactie

Met bijdragen van Anne van den Dool, Jolijn Faber en Bureau op Zolder

Infographics en visuals

Carlien Keilholtz

Fotografie

iStock, Edwin Weers 

Met dank aan

Mariet Wolterbeek, Anke Bruggeman, Wilco Tuinenburg, Jeanette Braam, Erna Phaff, Marlies Zwanenburg en Toon Lips