Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Impact

  1. Impact van de bibliotheek op jeugd en lezen

Onderzoeken naar de effectiviteit van leesbevorderingsprogramma's
De bibliotheek voert tal van activiteiten uit om kinderen aan te moedigen tot meer en beter lezen. Voor baby’s is dat BoekStart, voor schoolgaande kinderen is dat de Bibliotheek op school en voor kinderen met een taalachterstand is er de VoorleesExpress. Naar de effecten van al deze programma’s is uitgebreid onderzoek gedaan.
Lezend meisje

BoekStart

Onder invloed van BoekStart beginnen meer ouders al vroeg met voorlezen, bezoeken ze vaker de bibliotheek en zijn zij meer bekend met babyboekjes. En dat heeft effect: kinderen van ouders die hun baby’s al voordat zij 8 maanden oud zijn, voorlezen en meedoen aan BoekStart, scoren hoger op taal. Al op de leeftijd van 15 maanden zijn bovendien positieve effecten op de woordenschat merkbaar.

VoorleesExpress

Ook naar de effecten van de VoorleesExpress zijn veel onderzoeken uitgevoerd. Daaruit blijkt onder andere dat de kinderen die meedoen aan de VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid, zoals boekoriëntatie, begrijpend lezen en verhaalbegrip. Ouders hebben daarnaast meer plezier in het voorlezen, gaan intensiever voorlezen en zien het belang van lezen meer in.

De Bibliotheek op school

Ook de effecten van de Bibliotheek op school zijn positief. Kinderen op dBos-scholen lezen meer en hebben een betere leesvaardigheid dan kinderen op scholen waar geen speciale aandacht is voor de boekencollectie. Ook onderzoek met een specifieke focus op niet-westerse migrantenleerlingen laat een positief effect zien van de Bibliotheek op school op de woordenschat van leerlingen.

Meer informatie

Meer weten over (de uitkomsten uit) landelijk onderzoek naar deze en andere programma’s? Lees het volledige artikel Impact van de bibliotheek op jeugd en lezen.