Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Impact

  1. Positieve effecten van volwasseneneducatie

Onderzoeken naar de impact van bibliotheekprogramma's
Nederland kent verschillende groepen die op één of meerdere vlakken moeite hebben met taal. Dat kan gaan om mensen voor wie Nederlands de eerste (NT1) of juist de tweede taal (NT2) is. Binnen de bibliotheek worden verschillende programma’s uitgevoerd die deze kwetsbare burgers beter helpen lezen, spreken en schrijven, zodat zij zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Verschillende onderzoeken laten een positieve impact zien van deze programma’s.
Lezende vrouw

(digi)Taalhuizen: groot bereik en leerzaam voor vrijwilligers          

(digi)Taalhuizen bieden ondersteuning bij het verbeteren van taalvaardigheid en digitale vaardigheden, bijvoorbeeld middels cursussen of met activiteiten in een Taalcafé. Van verschillende van deze programma’s is en wordt de effectiviteit onderzocht. Het aantal Taalhuizen in bibliotheken is de afgelopen jaren flink toegenomen en ook het aantal starters aan een taaltraject nam toe. Die trajecten blijken niet alleen positief voorde deelnemers, maar ook voor de vrijwilligers die hen hierbij begeleiden.

Beter Nederlands door Taalcafé

Vanuit hun Taalhuis organiseren bibliotheken vaak een Taalcafé. Onderzoek laat zien dat deze een belangrijke meerwaarde kunnen hebben binnen het lokale taalaanbod. Deelnemers leren er beter Nederlands spreken en overwinnen er hun angst om Nederlands te spreken.

Beter typen en zoeken dankzij Klik & Tik

De resultaten van de Impactmonitor laten zien dat digivaardigheidscursussen van bibliotheken een positief effect hebben op de vaardigheden en attitude van deelnemers. Deelnemers aan de cursus Klik & Tik beheersen na afloop van de cursus bijna alle getoetste vaardigheden beter dan daarvoor.

Stijging vaardigheidsniveau door Digisterker

Ook bij cursisten van de cursus Digisterker is in de resultaten van de Impactmonitor een significante toename in het vaardighedenniveau te zien. Gemiddeld neemt het aantal mensen dat cursusspecifieke vaardigheden kan toepassen toe met 18%. De stijging is het grootst bij het zoeken van informatie op een website van de overheid (38%), inloggen met DigiD (34%) en informatie zoeken op de websites van uitvoeringsinstanties (22%).