Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Impact

  1. Verslag: landelijke dag over effectmeting

Verslag en sfeerimpressie van een landelijke kennisdag
Het zichtbaar maken van impact en effect is onder bibliotheken een breed gedragen wens, maar het is ook een complex proces. Daarom organiseerde de KB op 17 december 2018 een bijeenkomst voor bibliotheken rondom het thema impact. De dag stond in het teken van het zelf meten van effecten bij gebruikers en het aantonen van de maatschappelijke impact van de bibliotheek in het educatieve en sociale domein.
Landelijke dag over effectmeting

Impact meten en managen

Tijdens deze landelijke dag kwamen alle stappen aan bod die je doorloopt bij het inrichten van een impact-gestuurde organisatie. Van de strategische vraag waarom je impact wilt hebben en hoe je dat gaat aantonen tot de organisatorische aspecten en het opbouwen van een pakkend verhaal over de bibliotheek. Op hoofdlijnen onderscheiden we drie fasen die elkaar cyclisch en continu opvolgen.

Fase 1.  Impactmissie

Om impactgestuurd te werk kunnen gaan, is het belangrijk eerst je missie, prioriteiten en scope vast te stellen. Wat is de impact die we teweeg willen brengen en hoe vertalen we die in concrete impactdoelstellingen? Op welke manier dragen onze activiteiten bij aan die verschillende doelstellingen?

Kirsten van Reisen (Sinzer): Impactmanagement: wat is het en waar begin je?

 

Fase 2. Impact meten: dataverzameling

Lizzy Eilbracht (Avance Impact): Veranderingstheorie: welke impact wil je meten (of bereiken)?

Na het uitwerken van impact missie en doelen, kan de dataverzameling plaats gaan vinden. Het is slim om hiervoor eerst een onderzoeksplan op te stellen: welke onderzoeksmethode gebruiken we, en hoe voeren we het uit? Belangrijke boodschap tijdens de workshops: ga er niet altijd van uit dat je zelf meteen een volledig nieuw onderzoek moet doen. Vaak liggen er al veel onderzoeken op de plank waar je uit kunt putten, of zijn er standaard instrumenten beschikbaar die je kunt inzetten om je eigen meting mee te doen, zoals de landelijke Effectenmonitor. Wil je wel zelf onderzoek doen, dan kan dat op kwalitatieve wijze, middels interviews of groepsgesprekken, of via het verspreiden van een vragenlijst. De workshops boden hiervoor handige handvatten.

Annemiek van de Burgt en Sharon van de Hoek (KB): Niet bij nul beginnen

Marianne Hermans en Karin Rutten (KB): Aan de slag met de Effectenmonitor

Claudia de Graauw (zelfstandig onderzoeker): Zelf aan de slag met vragenlijsten

Mandy Goes en Roxanne de Vreede (Panteia): Zelf aan de slag met  kwalitatief onderzoek

Fase 3. Impact managen: presenteren en leren

Na het verzamelen van de data, is het tijd voor de analyse en interpretatie van de data. Wat zeggen de uitkomsten over de organisatie en hoe kunnen we ze omzetten in verbetering zodat onze impact gemaximaliseerd kan worden? Minstens net zo belangrijk is het formuleren van een verhaal bij de cijfers: welke boodschap kun en wil je overbrengen met de data die je hebt verzameld? Deze stap is van groot belang voor de gesprekken met stakeholders, waaronder de gemeente, en zorgt ervoor dat je op een effectgerichte manier met elkaar in gesprek blijft.

Frederik Theuwis (Cubiss): Het verhaal bij de cijfers: storytelling

René Kronenberg (Probiblio): Meten, weten en... the next step. Workshop over omgaan met je gemeente(n)

Emma Verheijke (Sinzer): Van management naar maximalisatie