Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Trends

In dit dossier beschrijven we technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op gebieden die voor bibliotheken relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ongelijkheid die ontstaat als mensen niet dezelfde kansen kunnen grijpen, de veranderingen in mediagedrag, lezen en nieuwsconsumptie, de gevolgen van de datasamenleving die nu ontstaat, flexibilisering op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in de publieke ruimte, burgerbetrokkenheid en publieksparticipatie.
Laatst bijgewerkt: 17 maart 2022
alt

Leeswijzer Dossier Trends

Inhoudsopgave van dit dossier
In dit dossier beschrijven we technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op gebieden die voor bibliotheken relevant zijn.
Afbeelding
Dossiers Trends
Voorwoord
Afbeelding
Ongelijke kansen
Afbeelding
Opgroeien in de mediasamenleving
Afbeelding
Nepnieuws, filterbubbels en vertrouwen
Afbeelding
Een datagedreven samenleving
Afbeelding
Verbeeldingskracht en vindingrijkheid
Afbeelding
Flexibilisering van arbeid en kennis
Afbeelding
Publieke ruimte onder druk
Afbeelding
Discussiërende mensen rond een tafel.
Vormen van burgerbetrokkenheid
Afbeelding
Vinden en binden van publiek
Vinden en binden van publiek
Afbeelding
Innovatie in de boekenketen