Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Impactmonitor

  1. Conclusie

Conclusie van het onderzoek

Uit de analyse blijkt dat de cursussen op het gebied van digitale basisvaardigheden veel impact hebben op de cursisten. Cursisten rapporteren naast vooruitgang op het gebied van vaardigheden ook veel positieve effecten op hun leven. Zij zijn minder afhankelijk van anderen, hebben het gevoel beter mee te kunnen doen en zijn minder bang om de computer, het internet en e-overheid te gebruiken. Of cursisten hebben geoefend buiten de cursus heeft een positieve invloed op het opdoen van nieuwe vaardigheden. Cursisten die hebben geoefend geven bij veel vaardigheden vaker aan deze zelfstandig uit te kunnen voeren dan cursisten die niet hebben geoefend. 

Ook op het gebied van veilig omgaan met computer en het internet zijn grote verschillen in de voor- en nameting te zien. We zien dat cursisten na het volgen van de cursus beter weten hoe zij een veilig wachtwoord aan kunnen maken, beter gevaarlijke e-mails herkennen en maken vaker een update wanneer dat aangegeven wordt. We zien dus dat de cursus ook op het gebied van privacy en veiligheid veel impact heeft gehad. Dit zijn belangrijke vaardigheden in de huidige tijd.

De cursussen worden erg goed beoordeeld door de cursisten. Vrijwel iedereen vond de uitleg van de begeleider, de inhoud van het lesmateriaal en het tempo van de cursus goed. Bijna alle cursisten zouden de cursus dan ook aanraden. Een kanttekening is dat cursisten vaak erg dankbaar zijn en daardoor minder kritisch. Ook de hulp van de docent bij het invullen van vragenlijsten kan leiden tot sociaal wenselijke antwoorden.

In tegenstelling tot de resultaten van de Computer & Internet cursussen, zien we dat de meeste vaardigheden na het volgen van de E-overheid-cursus niet significant vaker alleen worden gedaan dan voor het volgen van de cursus. Dat komt waarschijnlijk doordat de genoemde vaardigheden niet allemaal vaardigheden zijn die aan bod komen in de E-overheid-cursussen; de gebruikte vragenlijst sluiten niet helemaal goed aan op de inhoud van de cursussen. Daarom hebben we deze vragenlijst aangepast in nieuwe Bibliotheekmonitor.

Verder valt op dat vrouwen veel vaardigheden voor de cursussen minder vaak zelfstandig uitvoeren dan mannen. Ook zijn zij vaker gestrest, bang om iets verkeerd te doen of meer afhankelijk van anderen. Hun deelname aan de cursus trekt deze verschillen enigszins recht, maar ook na het volgen van de cursus blijven vrouwen op veel vlakken achter bij mannen. Ook voor cursisten met een andere moedertaal dan Nederlands is de impact van de cursussen groter.